IA-uke i Oppland

IA-rådet i Oppland (partene i arbeidslivet) inviterer også i år til temamøter om aktuelle saker innen IA-arbeidet 15. - 19. september 2014.

Publisert 18.06.14

Innlandet

Temaet i år er «Nytt og nyttig om IA» - det nye er endret regelverk for oppfølging av sykmeldte, samt en framheving  av forebyggingsperspektivet i det som i dag heter tilretteleggingstilskudd og refusjon honorar til bedriftshelsetjeneste.  Det nyttige er knyttet til arbeidsgiverlos-tjenesten i NAV, som er opprettet for å gi lederstøtte i saker som omhandler psykisk helse/uhelse på arbeidsplassen. Nina Leistad vil gi en del eksempler på hvordan man kan tilrettelegge for ansatte med psykiske helseplager og forebygge psykisk uhelse på arbeidsplassen.

For å få best mulig utbytte av temamøtet, er det lurt at leder og tillitsvalgt/verneombud fra samme virksomhet eller enhet, møter sammen. På den måten er det lettere å jobbe med problemstillingene i virksomheten.

Vi har gjort den erfaringen at IA-kurs i Oppland er populære og at de fylles fort opp.  Vi vil derfor oppfordre til å melde seg på tidlig. Det blir ikke arrangert ekstra-dager!