Er du opptatt av vei og samferdsel?

Lokalvalget nærmer seg. Vegforum Innlandet arrangerer to åpne valgmøter med samferdsel som tema.

Vegforum Innlandet arrangerer to åpne valgmøter med samferdsel som tema.

Vegforum Innlandet arrangerer to åpne valgmøter med samferdsel som tema.

Publisert 19.08.15

Innlandet

Hedmark og Oppland er to av landets største vegfylker. Fylkesvegene utgjør over halvparten av det offentlige vegnettet i Innlandet. Innbyggere,  næringsliv og kommuner er tjent med best mulige veger. I dag er dessverre vedlikeholdsetterslepet stort.  I Hedmark burde det vært brukt nesten to milliarder kroner nesten på utbedringer. I Oppland 1,5 milliard.

Hva vil Fylkespolitikerne prioritere?

Hvilke grep kan de tenke seg for å få mest mulig veg for pengene? Kan vi forvente bedre fylkesveger i kommende periode? Dette er noen av spørsmålene som stilles på Vegforum Innlandets åpne valgmøter.

Møtene avhodes til følgende tidspunkter:

26.08.15 kl 1800-2000. Scandic Elgstua, Elverum.

27.08.15 kl 1800-2000. Honne, Biri.

Minner også om åpent møte

Østre Toten Arbeiderparti vil arrangere et åpent møte om næring og samferdelsespolitikk på Kapp Mjølkefabrikk den 25.08.15. kl 1800. Les mer her.