Bedrifter bør bli flinkere til å informere turister med nedsatt funksjonsevne

Det er en vinn-vinn situasjon. Nærmere 1,1 millioner av befolkningen føler mangelfull informasjon om tilrettelegging for funksjonshemmede gjør reising vanskelig.

Par utenfor en gjestegård

Nedsatt funksjonsevne omfatter en langt større gruppe mennesker enn rullestolbrukere. Fotograf: Ian Brodie

Publisert 23.04.17

Innlandet

- Det er mange reiselivsbedrifter som egentlig har tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men det kommuniseres ikke på nettsidene, sier Torhild J. Solbakken i Norsk Turistutvikling

Omfavner fler enn bare rullestolbrukere

Solbakken sier hun har inntrykk av at mange tror universell utforming i hovedsak gjelder rullestolbrukere, blinde og døve. Hun understreker at behovet for tilrettelegging gjelder langt flere. Allergier, sykdom, alderdom og skader er eksempler på andre tilfeller. Det sies faktisk at behovet for særskilt tilrettelegging kan gjelde hele 20 % av befolkningen.

Norsk Turistutvikling ledet i 2016 en norsk undersøkelse som viste at 22 % av den norske befolkningen har opplevd å ikke kunne delta i ferie-, fritids- og jobbreise fordi de ikke har fått tilfredsstillende informasjon som sikrer at de kan få trygge og gode opplevelser.

Satsningsområde også fra regjeringens side

På regjeringens hjemmeside omtales funksjonshemmede som et satsningsområde, med følgende ordlyd «Selv om man har nedsatt funksjonsevne skal man i størst mulig grad kunne delta i arbeidsliv og samfunnsliv på lik linje med andre. Personer med ulike funksjonsnedsettelser skal ha mulighet til en meningsfull fritid og kunne delta på sosiale arenaer».

Ønsker standard bruk av ord og symboler

Norsk Turistutviklings undersøkelse viser at det er for lite relevant informasjon på bedriftenes nettsider. I tillegg gjør inkonsekvent bruk av benevnelser og begreper at søk etter informasjon blir tidkrevende og vanskelig.

Torhild Solbakken forklarer at ord som «handicapvennlig» ikke treffer store deler av målgruppen: – Det er et utdatert begrep som fortsatt benyttes. Det er få mennesker med nedsatt syn eller allergier som bruker søkeordet «handicapvennlig» når de skal søke etter informasjon, forklarer hun.

Solbakken foreslår bruk av symboler, faktabokser og visuelle verktøy som bedre alternativer.

Tilrettelegging er en vinn-vinn situasjon

Personer med nedsatt funksjonsevne reiser ofte sammen med familie, venner, partner eller kolleger, slik at én person med nedsatt funksjonsevne i realiteten kan påvirke valgene til en enda større del av markedet.

Ifølge Norsk Turistutvikling er det i mange sammenhenger hverken dyrt eller vanskelig å tilrettelegge for denne delen av markedet.

Blant annet nevner Solbakken lesbar meny, god belysning, plassering av inventar som gir bedre og sikrere gangareal, fjerning av inventar for å frigi plass, informasjon om allergener, allergivennlige rengjøringsmidler, teleslynge, guideslynge, både skriftlig informasjon og informasjon gjennom lyd og bilde.

- Listen er lang, smiler hun og avslutter med å oppfordre samtlige ledere og ansatte til å ta en gjennomgang i sin bedrift.