Innlandets retur

Regionene rundt Mjøsa hevder seg sterkt i toppen av årets Nærings-NM og er blant de regionene som rykker mest frem.

Publisert 26.02.15

Innlandet

Men til tross for omstillingsutfordringer i olje- og petroleumssektoren er det Stavanger-området som vinner årets kåring.

SJEKK DIN KOMMUNE HER

- Vi ser at de største byregionene gjør det gjennomgående best i NHOs Nærings-NM 2014. Nærings-NM støtter dermed opp under vårt budskap på NHOs årskonferanse om at de store bo- og arbeidsmarkedsregionene utgjør viktige drivkrefter i norsk økonomi, sier næringspolitisk direktør Petter Haas Brubakk i NHO.

Tilrettelegging i regioner

- Når vekst og befolkningskonsentrasjon skjer i regionsentrene, må samfunnet tilrettelegges for at det skal skje på en god måte. Ikke minst med tanke på transport, boliger eller miljø. Vi må møte voksesmerter med vesentlige forbedringer i veier og kollektivtransport som skaper velfungerende og miljøvennlige byer og verdiskapende næringsregioner, sier Brubakk.

Både regioner med sterk vekst og regioner med stagnasjon er sårbare dersom omstillingsevnen ikke er til stede. Hvordan vi håndterer dette, vil dermed være avgjørende for Norges – og norsk næringslivs – konkurransekraft fremover.

Vinnerregioner

Lillehammer-, Hamar- og Gjøvikregionen er alle blant de 13 beste og stiger til sammen over 60 plasser sammenlignet med forrige Nærings-NM. Øvre Romerike er også tilbake i toppen på en tredje plass. Stavangerregionen vinner som tidligere år, foran Bergensregionen.

- Vi ser at et regionalt skift kan være på vei. Sterke næringsregioner som Kristiansand og Ålesund faller på resultatlisten, mens mange andre næringsregioner i Innlandet rykker frem.