Innlandets Utdanningskonferanse 2015

Konferansen med tittelen "Kultur for læring - kvalitet i skole og barnehage; hva og hvordan" ble gjennomført på Høgskolen i Hedmark.

Publisert 30.04.15

Innlandet

Denne fagkonferansen for samarbeidspartnere i skole og utdanning ble arrangert for tredje gang .

NHO Innlandet deltar i planlegging og gjennomføring av arrangementet sammen med Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, Hedmark  Fylkeskommune, Utdanningsforbundet, KS Hedmark og Oppland, Høgskolen i  Hedmark og Høgskolen på Lillehammer.

200 deltakere møtte på årets konferanse og tilbakemeldinger viser at fagtema og  foredrag var aktuelle for over 97 % av deltakerne .