Internasjonal pris til NHO-prosjekt

Global Best Award ble før helgen tildelt Lektor2-prosjektet, et samarbeid mellom skole og næringsliv for å fremme realfagene.

Publisert 19.09.14

Innlandet

Lektor2-programmet fikk prisen i kategorien Science, Technology, Engineering and Maths under International Partnership Network-konferansen i Brussel før helgen.                                                                                                    – "Dette er en veldig fin måte å koble skole og arbeidsliv i arbeidet med konkrete læreplanmål," sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO.

I Innlandet deltar 7 ungdomsskoler, 9 videregående skoler og ca. 40 bedrifter i dette skole-næringslivssamarbeidet