Internasjonale planer i Gjøvikregionen

Et velkomst- og vertsskapssenter som skal bidra til å ivareta utenlandske medarbeidere og bedrifter, vil bli etablert i Gjøvikregionen første halvdel av 2016.

Per David Nielsen, Laura Georg og Hilde Bakke

Per David Nielsen, Laura Georg og Hilde Bakke Høgskolen i Gjøvik. Foto: Høgskolen i Gjøvik.

Publisert 22.12.15

Innlandet

Viktig at utenlandske medarbeidere trives

- Etableringen av senteret skal bidra til at arbeidsgivere får hjelp til å ivareta utenlandske medarbeidere og bedrifter, slik at de spares for tid og ressurser ved utenlands rekruttering, sier Gry Kristin Vist prosjektleder i Gjøvikregionen Næringsråd.

Oppland fylkeskommune og NHO Innlandet har sittet i styringsgruppa som har vært med på å skape dette tilbudet.

- Det er viktig at de som har valgt å flytte hit på grunn av en jobb trives og ønsker å bli i regionen. Kort fortalt skal kontoret bistå bedriftene med det praktiske ved flytting til et annet land, slik som arbeidstillatelse, tilby ulike arrangement og nettverk, samt ivareta familien. 

Høgskolen ønsker tilbudet velkommen

Gjøvikregionen ønsker å være attraktiv for internasjonal arbeidskraft, og etableringen av Gjøvik International School er en del av regionens strategi for å være attraktiv for kompetanse som bedriftene har behov for.

Høgskolen på Gjøvik, som snart er en del av NTNU, ansetter mye utenlandsk arbeidskraft. Per David Nielsen, avdelingsdirektør HR, ønsker tilbudet velkommen og ser behovet for å benytte en slik tjeneste for de mange de ansetter fra hele verden. Høgskolen har i dag nærmere 100 ansatte fra 40 ulike land.

International Network of Norway

Når Gjøvikregionen etablerer senteret er de i godt selskap med sju andre byer i Norge som gjennom nettverket INN (International Network of Norway) tilbyr relokasjonstjenester til arbeidsgivere som har rekruttert arbeidskraft fra utlandet.

De andre sju byene er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Ålesund og Kongsberg.