Vi er kanskje mer klare for å løse globale utfordringer

Når vi klarer å stå samlet, vil Innlandet kunne ta den «grønne ledertrøya».

Mennesker ikledd hvite drakter som skal hindre smittespredning i fabrikken

Vi fikk omvisning hos Tine i Brumunddal, da politikere og næringsliv møttes for å diskutere bioøkonomistrategi denne uken. Fotograf: Ingvild Bergersen

Publisert 26.08.17

Innlandet

Vi skal løse et problem som er større enn oss selv

- Hvis vi skal bli den ledende bioøkonomiregionen i Norge må vi sikte på å løse globale utfordringer. Vi må løse noe som er større enn oss selv, uttalte fylkesordfører i Hedmark Thomas Breen denne uken.

Noen av klyngene på Innlandet sitter på de svarene vi trenger.

Det er ikke ofte Bondelaget, LO, NHO og politikere klarer å stå samlet om noe, men dette står vi samlet om. Denne uken inviterte de tre partene til en hel dag der bioøkonomi stod på agendaen.

Verdensberømt ku fra Hedmark

Kua i fjøset er et resultat av et 100 års samarbeid 

Klyngeleder i Heidner-nettverket, Anders Øfsti, mener norske bedrifter og bønder må tåle internasjonal konkurranse, og heller ta vare på det som differensierer norske aktører fra de utenlandske. Lavt antibiotikanivå og dyrehelse- og velferd er noen av fordelene vi har i Norge.

- Kua i fjøset er et resultat av et 100 års samarbeid om å utvikle verdens største kurase, norske fe.

Rasen er utviklet av Geno på Hamar. - Med tanke på utnyttelse er den kanskje også verdens mest bærekraftige ku, kommenterte Øfsti.  

Avgjørende søknad med frist neste fredag

Heidner-nettverket på Hamar er Innlandets senter for forskning og utvikling innen bioteknologi. Bedriftene i nettverket er internasjonale og har en omsetning på størrelse med sjømatnettverket NCE Seafood på vestlandet.

Nå er nettverket ved et mulig vendepunkt. En søknad med frist neste fredag avgjør om Heidner-nettverket får status som Norwegian Centre of Expertise. Statusen vil gi nettverket tilgang på viktige økonomiske virkemidler.

- Hvis bransjen står samlet er vi ganske sikre på at vi når frem med søknaden, mener Anders Øfsti.

Bedrifter på Innlandet er langt fremme på bærekraft

Møtet holdt sted hos TINE i Brumunddal, som Øfsti mener er en av de beste i klassen på bærekraft. - De var først ute i landbruket, men nå har mange av de andre også våknet.

Meierisjef Ottar Olden sier de har jobbet hardt med å bli mer bærekraftig, og det tjener de på:

- Vi sparer penger på å være bærekraftige, så for oss har det vært en veldig riktig strategisk satsing.

For eksempel har meieriet i Brumunddal et samarbeid med Moelven på andre siden av veien. Fra Moelvens restflis får meieriet omtrent 35 GwH med energi hvert år. 

- TINE skal bli klimanøytrale og allerede i 2020 skal alle våre biler til sammen ha 75% lavere utslipp enn i 2015, avsluttet meierisjefen.

Meierisjef Ottar Olden forklarer hvordan Tine jobber for å bli klimanøytrale. Fotograf: Ingvild Bergersen

#205

Politikk er avgjørende

At Innlandet skal være best er alle enige om. Alle ser også ut til å være enige i at aktørene på Innlandet må stå samlet dersom vi skal nå de ambisiøse målene i bioøkonomistrategien. Men møtet denne uken viste at politikerne er litt uenige i hvordan veien til målet bør legges. Til det har Åge Skinstad én enkelt oppfordring:

- For å gjøre Innlandet til Norges nasjonale senter for bioøkonomi må vi heve oss over den klassiske venstre-høyre-debatten. At vi alle var samlet denne uken er et skritt i riktig retning.