Klar tale fra politikerne: bedrifter på innlandet må rope høyere!

Kvelden før NHOs årskonferanse inviterte Åge Skinstad politikere og næringsliv til debatt om viktige temaer for Innlandet i året som kommer. Politikernes tale var klar: Bedrifter på innlandet må rope høyere.

#205

65 deltakere fra politikk og næringsliv deltok når Åge Skinstad inviterte til debatt. Fotograf: Linn Alicia Kristiansen

Publisert 06.01.17

Innlandet

 

Bredbåndsinfrastruktur, virkemiddelapparatene, cyber-forsvaret og behov for ung kompetanse var noen av temaene som ble tatt opp til diskusjon. Stortingspolitikerne Rigmor Aasrud, Tone Merete Sønsterud, Tor Andre Johnsen, Tore Hagebakken, Gunnar Gundersen, Karin Andersen, Anne Tingelstad Wølen, samt Christl Kvam fra Arbeids- og sosialdepartementet var tilstede. Her er temaene som fikk mest oppmerksomhet:

Les mer om arrangementet som ble holdt kvelden før NHOs årskonferanse

Blir det cyberforsvar på Jørstadmoen? 

Forsvarssjefen har i sitt fagmilitære råd gått inn for å samle cyberforsvarets IKT-virksomhet på Jørstadmoen. Allikevel er ikke utredningen ferdig og det hersker tvil om hvorvidt cyberforsvaret vil ende i Innlandet eller i Oslo. Hva svarte politikerne på spørsmålet da vi samlet dem for debatt onsdag kveld?

Tore Hagebakken (Ap): -Viljen i de politiske miljøene er større enn byråkratiet. Det vil være motkrefter som kan bremse flyttingen, blant annet fordi mange av de som jobber på Jørstadmoen i dag ikke ønsker å bo der.  

Christl Kvam: -Det er et stort miljø i Oslo i dag som er opptatt av å bevare arbeidsplassene der. Kontinuerlig press fra innlandsregionen er derfor viktig. «Vi har utdanning og vi har Jørstadmoen, men vi har ikke forhold som legger til rette for at det kan skapes relevante arbeidsplasser».

Underkommunisert kompetansemiljø

Jørn Woldsen ved NTNU var tilstede. Han hevdet at Innlandets kompetansemiljø på cyber er underkommunisert. I følge Woldsen burde også næringslivet etterspørre cyber-kunnskap, med tanke på at digitaliseringen slår i kraft i samtlige tradisjonelle næringer. Hans ville vite hvorfor vi ikke får næringslivet med.

Woldsen ved NTNU Gjøvik etterspør høytere interesse for datasikkerhet i næringslivet. Fotograf: Linn Alicia Kristiansen

#205

Christl Kvam: -Vi har utdanningen og Jørstadmoen, men vi har ikke forholdene som ligger til rette for at kompetansen kan utnyttes i relevante arbeidsplasser. Flyttingen av cyber-forsvaret er derfor viktig for å få en kritisk masse.

I følge Anne Tingelstad Wøyen (Sp) vet ikke stortingspolitikerne nok om cyber-miljøet i Innlandet. Wøyen hevder at Stortinget måtte presenteres for Innlandsbedrifter som ser viktigheten av informasjonssikkerhet, for å påvirke politikerne til å satse på Jørstadmoen.

 

Christl Kvam mener cyber-forsvar i Innlandet er viktig for å utnytte kompetansen innlang har innen datasikkerhet. Fotograf: Ingvild Bergersen

#205

Gjør politikerne nok for å sikre rask utbygging av InterCity-bane i Innlandet? 

Utbygging av dobbeltspor på hele InterCity-triangelet mellom Lillehammer, Skien, Halden og Oslo er et felles krav fra østlandsfylkene i Nasjonal Transportplan. Det slås fast at flytting av godstransport fra vei til bane er avhengig av utbygging av dobbeltspor fra Lillehammer til svenskegrensa. Fremdriften i prosjektet er en utfordring og salen ønsket svar på hva politikerne gjør for å provokere rask fremdrift.

I følge FRP-politiker Tor Andre Johnsen er ikke dette avklart. Han mener allikevel at vedtaket om å legge ned 1,8 milliarder kroner til bruk på planlegging av prosjektet er et godt signal. Politikerne har gitt føringer om at de ønsker en InterCity-løsning, men jernbaneverket har ifølge Johnsen mye makt til å sette brems på prosessen.

Intercityutbyggingen må ikke stoppe opp

Klar tale: «Innlandet er for beskjedne!»

Politikernes ønske om at Innlandet må være mer frempå gjentok seg gjennom hele debatten.  - Innlandet har en tendens til å tro at med en gang man har snakket med en av oss er problemet løst (Gundersen). Politikerne hadde flere gode råd til Innlandets næringsaktører:

 -  "En politiker vil aldri gå foran, det er miljøenes oppgave å  markedsføre seg selv" (Gunnar Gundersen, Høyre)

- Karin Andersen oppfordrer næringslivet i Innlandet til å spille på flere politikere i Stortinget. Det er ikke nok å snakke med en eller to hvis man skal klare å overtale Stortingets flertall til å kjempe Innlandets sak.  

- Ha med 5 eller 6 bedriftseksempler for å overbevise stortinget (Christl Kvam).  

-  Sett press også på politikere i regionene lenger nord (Johnsen).  

- Tore Hagebakken refererte til Ulve-saken som har fått mye medieoppmerksomhet i det siste. I følge han er det viktig å starte påvirkningen i og tid FØR et vedtak skjer; det er mer tungvint å komme etterpå.