Kommune-NM: Bykommunene vinner

Hamar klatrer flest plasser på landsbasis.

#205

Innlandsfylkene har beholdt samme plassering som i fjor. Noen kommuner har fin oppgang, men noen opplever også en nedgang. Foto: Utsnitt fra NHOs nettsider

Publisert 10.08.17

Innlandet

De fire store byområdene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim vinner årets kommune-NM arrangert av NHO.  Hamar topper Innlandet, og er den bykommunen som klatrer flest plasser på landsbasis, sett i forhold til sin tidligere plassering. Engerdal ligger på listen over landets 5 dårligste kommuner.

– At bykommunene vinner bekrefter hvor viktig det er å utvikle store og slagkraftige regioner der næringslivet vil satse, sier NHOs sjeføkonom direktør Øystein Dørum.  

Antall bosatte viser seg å være en vesentlig forklaringsfaktor for kommunenes plassering i KommuneNM. Store kommuner gjør det generelt bedre i rangeringen enn små kommuner.

- Det er ikke tilfeldig at det er Hamar, Lillehammer og Gjøvik som scorer høyest. Det er tydelig at det, spesielt for unge, er mest attraktivt å bo i de største kommunene, kommenterer NHO Innlandets regiondirektør Åge Skinstad.

Fjorårets datasett er blitt justert, fordi vi i år har gjort noen justeringer i indikatorene. Derfor kan enkelte kommuner oppleve at vi opplyser om en annen 2015-rangering enn den de fikk i 2015. Det er viktig å ta utgangspunkt i den justerte 2015-rangeringen, for at resultatene skal være sammenlignbare.

Demografi og kompetanse er en utfordring

Åge Skinstad synes det er positivt at det er mange som har fremgang, og understreker at det mest utfordrende for Innlandet, især for de mindre kommunene, er å få unge til å flytte tilbake igjen etter endte studier.

I hele perioden har Hedmark vært fylket med færrest andel unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken.  Oppland ligger rett over, på plass nummer 18 av 19. Med unntak av noen få kommuner, er antallet unge mellom 26 og 35 år lavere enn andelen innbyggere mellom 56 og 65 år i arbeidsstyrken i Hedmark og Oppland. 

Oppland og Hedmark ligger på henholdsvis 15. og 17. plass blant landets 19 fylker. 

#205

Samme plassering som i fjor

Oppland og Hedmark rangeres på henholdsvis 15. og 17. plass blant landets 19 fylker. Det er de samme plasseringene som ved fjorårets måling. I kategorien næringsliv er Oppland på plass 14 mens Hedmark er på nest siste plass. Oppland har hatt positiv utvikling på dette området, og klatret to plasser de siste to årene.

Hedmark har de siste årene falt noen plasser i kategorien demografi, men steg to plasser i 2016 og er nå på 13. plass blant landets fylker. Det er netto innflytting som i hovedsak forklarer denne utviklingen, Hedmark gikk fra 10. til 6. plass for denne indikatoren i 2016. 

Noen småkommuner med vekst

Ringebu er blant kommunene som har gått mye fram i hele perioden fra 2011, framgangen fortsatte også siste år. Med unntak av i området kompetanse, har kommunen gått fram i alle kategorier i hele perioden. Øystre-Slidre, Lom, Jevnaker, Os og Nord-Aurdal er noen av småkommunene som har hatt positiv vekst.

Flere detaljer fra analysene finner du på NHO.no