Kompetansebygging til arbeidslivet

Med bakgrunn i bedriftens realfagsatsing, har Mapei AS og Nord Odal ungdomsskole innledet et samarbeid i regi det nasjonale Lektor2-programmet. Hensikten er å styrke ungdomsskoleelevenes interesse for realfagene.

På bildet: f.v. Tommy Øiongen, Ingunn Hermansen, Annette Voll, Trond Hagerud, Thorstein Thonander.

På bildet: f.v. Tommy Øiongen, Ingunn Hermansen, Annette Voll, Trond Hagerud, Thorstein Thonander. Foto: Jannicke S. Mykkestue

Publisert 19.11.15

Innlandet

Tema i dette prosjektet vil dreie seg om geometriske former og figurer i matematikk i 9.klasse. Oppdraget for elevene er å lage kreative og geometriske  komponenter til dekor på en ballvegg i skolegården. Kompetansemålene vil angå beregninger av volum, areal, tetthet, vekt og målestokk. Samarbeidet vil omfatte bedriftsbesøk, forskning og utprøving av sement- og betongmasse som byggemateriale.

Tverrfaglig prosjekt

Dette vil være et tverrfaglig prosjekt som angår læreplanmålene i matematikk, kunst og håndverk og norsk. Komponentene skal tegnes og beregnes i undervisningstimer og modellene utformes i tre eller isopor før de støpes i ulike sementblandinger.

Jannicke S. Mykkestue, Tommy Øiongen og Trond Hagerud fra Mapei AS ser fram til videre planlegging og samarbeid med Thorstein Thonander og Annette Voll fra Nord Odal ungdomsskole om dette prosjektet.

- Vi gleder oss til avduking av en kreativ og fargerik ballvegg med geometriske figurer i betong på Nord Odal ungdomsskole i mai 2016, sier leder for Mapeiskolen Jannicke S. Mykkestue.

F.v. Jannicke Mykkestue, Tommy Øiungen, Annette Voll, Trond Hagerud og Torstein Thonander. Foto: Ingunn Hermansen.