Konjunkturbildet 25-2014

Lavere oljeinvesteringer i 2015. Norges bank utsetter renteøkning og åpner for rentekutt i høst.

Publisert 26.06.14

Innlandet