Kraftsatsing på E6 frem til Øyer

Nye veier øker tempoet i utbyggingen og kjører frem strekningen E6 Moelv – Øyer. - For NHO Innlandet er dette en gledelig nyhet, sier regionsdirektør Jon Kristiansen.

Jon Kristiansen mener det er viktig å holde tempoet oppe. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Jon Kristiansen mener det er viktig å holde tempoet oppe. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 15.05.18

Innlandet

Ambisiøs tilnærming

Strekningen Kolomoen – Øyer er en av flere sentrale strekninger i NHO Innlandets samferdselsprioriteringer i Nasjonal transportplan.

- NHO Innlandet har en ambisiøs tilnærming til samferdsel, og samlet sett vil investeringene i Innlandet bidra til å forene regionen som helhet. Med en utbygging av 45 km firefelts vei mellom Moelv og Øyer, får Innlandet totalt nesten 90 km med firefeltsvei. Det at Nye Veier nå øker tempoet i utbyggingen er en gledelig nyhet, og det er viktig å gi ros til Nye Veier for å være offensive, sier Kristiansen.

Hold tempoet oppe

Kristiansen mener det er viktig å holde tempoet oppe, slik at ikke unødvendige forsinkelser oppstår i prosessen med mange runder frem og tilbake med trasevalg.

- Det er viktig å betrakte regionen i et helhetsperspektiv og anerkjenne at en rask utbygging av E6 frem til Øyer er en prioritering som vil komme store deler av næringslivet i Innlandet til gode. Vi ser frem til en positiv utvikling for gode samferdselsløsninger, slik at det fortsatt er mulig å sikre gjennomføring til avsatt tid. For Innlandet sin del er det viktig å holde tempoet oppe, sier Kristiansen.