Lansering av NHOs Kompetansebarometer

Tirsdag 10. april, kl. 10.00-12.00, Næringslivets Hus. 5500 bedriftsledere forteller om fremtidens kompetansebehov.

Publisert 18.03.14

Innlandet

 

  • Hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer har bedriftene behov for om fem år?
  • Hvilke ferdigheter og holdninger legger bedriftene vekt på ved ansettelser?

Resultatene fra 2014 presenteres av NIFU. Kommentarer fra sentrale aktører.

  • Oppfølging av årskonferansen Læringslivet - NHO kartlegger bedriftenes kompetansebehov
  • Grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje
  • Veileder for unge som står overfor utdanningsvalg
  • jennomføres årlig fra 2014

Meld deg på her