Stimulerer interessen for realfag

9. klasse på Ottestad ungdomsskole er med på den nasjonale realfagsatsingen som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret: «Lektor 2».

Publisert 06.11.15

Innlandet

I Stange er dette skoleåret startet et unikt undervisningsopplegg. 9. klasse på Ottestad u-skole er nemlig med på den nasjonale realfagsatsingen som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret: «Lektor 2».

Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Gjennom Lektor 2-ordningen får skolen ressurser til å etablere og utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i samarbeid med bedrifter og institusjoner som bruker realfag i sitt arbeid.

Nasjonal realfagssatsning

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret. Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Gjennom Lektor2-ordningen får skolen ressurser til å etablere og utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i samarbeid med bedrifter og institusjoner som bruker realfag i sitt arbeid.

Målene for Lektor2-ordningen er å

  • stimulere interessen og motivasjonen for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

Disse målene skal nås gjennom en relevant og praksisnær undervisning som har fokus på anvendelse av kunnskap og aktiv elevdeltakelse.