Lærere må tenke som en bedriftsleder

Høyt fravær, late og uengasjerte elever i de videregående skolene i Hedmark er negative nyheter fra media om elevenes frammøte og deltakelse i skolene.

Publisert 02.02.15

Innlandet

 Med helt opp i 19,8 prosent fraværsdager pr. elev må skolene jobbe mer aktivt for å bedre læringsmiljøene, skape gode holdninger til nærvær i undervisningen og iverksette tiltak som fremmer positivt samspill mellom elevene og mellom lærer og elev.

« Slike dystre tall om høyt fravær kan være en negativ trend som de unge tar med seg inn i arbeidslivet. Det er svært uheldig i en tid da bedriftene er helt avhengig av medarbeidere som er stabile og tilstede for produksjon og verdiskaping i virksomhetene,»   sier Ingunn Hermansen, rådgiver NHO Innlandet.

Gode rutiner for oppfølging av fravær, felles ansvar for trivsel og godt arbeidsmiljø i et inkluderende arbeidsmiljø i klasserommene, bør stå i fokus i hverdagen ved alle skoler.