Lærlingene er i full sving hos Ø. M. Fjeld

Steve er en av 16 heldige lærlinger i et av Innlandets største entreprenørselskaper.

#205

Steve Williams falt for tømreryrket da han hadde praksisuke på ungdomsskolen. Nå har han to år som lærling i Ø. M. Fjeld foran seg. Her er han sammen med fagansvarlig Eivind Amundsen. Fotograf: Ingvild Bergersen

Publisert 22.09.17

Innlandet

- Drømmen er å bestå svenneprøven og bli tømrer. Jeg er ikke typen som liker å sitte for mye ved skrivebordet, og jeg er veldig glad i å jobbe.

Steve er overbevist om at han har funnet sitt drømmeyrke. Han kommer fra det han beskriver som «en typisk kontorfamilie», der yrkesfag ikke har vært noe naturlig førstevalg.

Den tradisjonen snudde opp ned etter at Steve fikk smaken på tømreryrket. En uke i arbeidspraksis på ungdomsskolen var nemlig grunnlaget for at han bestemte seg for å gå yrkesfag. Nå står to år som lærling i et av Innlandets ledende entreprenørfirmaer foran han.

Motiverende arbeidsplass

I år har Ø. M. Fjeld også fått en jente med på laget. Hun er den andre kvinnelige lærlingen i firmaets historie.

- Jentene vokser ikke på trær i denne bransjen, så da vi så at det var en jente som søkte lærlingeplass sørget vi for å kapre henne fort, forklarer Anne Kristin Opseth og Eivind Amundsen. Anne Kristin er lærlingeansvarlig i Ø. M. Fjeld. Eivind Amundsen er fagansvarlig.

I løpet av den toårige læreperioden jobber lærlingene i Ø. M. Fjeld på spennende prosjekter innen både renovering og nybygg, rundt omkring i Mjøsregionen, Romerike og Kongsvinger. Nesten ingen av lærlingene hopper av i løpet av perioden og stort sett alle består svenneprøven/fagprøven.

- Glede å se at vi lykkes
Før Steve fikk lærlingekontrakt hos Ø. M. Fjeld var han utplassert der. Som utplasseringselev fikk han veldig varierte oppgaver og trivdes så godt at han senere søkte plass som lærling. 

– Vi prøver å legge opp til et åpent miljø, der vi viser tillit og er gode samtalepartnere. På den måten skaper vi en trygg arbeidsplass, hvor flere kan vokse. Noen ganger tar vi også inn ungdommer som har falt utenfor. Det gir veldig mye glede de gangene vi ser at vi har lyktes, forklarer Anne Kristin. 

Anne Kristin Opseth og Eivind Amundsen følger lærlingene tett opp. 

#205

Tett oppfølging og sosialt samvær

Lærlingene følges daglig opp av de ansatte på byggeplassen. I tillegg besøker Eivind lærlingene på byggeplassen omtrent en gang i måneden for å snakke om status, utvikling og utfordringer. Han tok selv svennebrev hos Ø. M. Fjeld for 14 år siden og kjenner derfor både faget og firmaet veldig godt.

To ganger i året arrangeres det i tillegg fellessamlinger, hvor lærlingene tas ut av produksjonen for å bli bedre kjent. Her kåres også «Årets lærling». Fjorårets vinner, Mikael Klanderud, er i dag fast ansatt i firmaet.  

Lærlingene er en viktig rekrutteringskilde

Som lærebedrift bidrar Ø. M. Fjeld til utvikling av fremtidens håndverkere, men de bidrar også til videre utvikling internt. Lærlingeordningen er nemlig Ø. M. Fjelds hovedkilde for rekruttering av nye ansatte.

- Det er en del av vårt samfunnsansvar, men det gir oss også mulighet for å komme i kontakt med de største talentene på et tidlig stadium. Det drar vi nytte av, avslutter Anne Kristin og Eivind.