Leverandørkonferanse om 11 bærekraftige bygg

10 kommuner i Hedmark og Oppland skal i gang med bærekraftige bygg. Det er omsorgsboliger, idrettshalls/svømmehall, skoler og hotell/museum. Nå inviterer de leverandører til dialog for å anskaffe mer klima-, miljø- og energivennlige bygg.

Foto- Matthias C. Herzog.jpg (article)

Foto- Matthias C. Herzog.jpg (article)

Publisert 18.12.15

Innlandet

10 kommuner i Hedmark og Oppland skal i gang med bærekraftige bygg. Det er omsorgsboliger, idrettshalls/svømmehall, skoler og hotell/museum. Nå inviterer de leverandører til dialog for å anskaffe mer klima-, miljø- og energivennlige bygg. Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, planleggere, entreprenører og leverandørene.

Bakgrunn og formål 
Kompetanseprogrammet har etablert et samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling som fasiliterer innovative offentlige anskaffelsesprosesser. I dette samarbeidet legges det opp til strukturerte prosesser for anskaffelsene og byggeprosjektene.

I «Strategi for skog– og tresektoren i Hedmark og Oppland» er et av hovedmålene å bli ledende på bruk av tre. En av strategiene for å nå dette målet er at «bruk av tre skal vurderes i forbindelse med alle offentlige byggeprosjekter». Dette gjelder i første rekke kommunene i Innlandet og strategi-eierne selv.

Nasjonalt program for leverandørutvikling, et program i regi av NHO, KS og Difi har som mål å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon.

Behovet til de som er med i kompetanseprogrammet for kommuner i 2015/16
Innen bygg er det et særlig potensial å bruke innovative offentlige anskaffelser som virkemiddel for utvikling av nye klima og miljøvennlige løsninger. Her er bærekraftige byggeprosjekter med fokus på klima, miljø og energibruk sentralt

Byggeprosjektene som blir presentert på leverandørkonferansen er alt fra konkrete byggeplaner, hvor noen har et skisseprosjekt, til ferdig vedtatte byggeprosjekter i de ulike kommunene.

Den enkelte kommune får 15 til 20 minutter på å presentere sitt byggeprosjekt overfor leverandørene.

Kommuner  i Oppland:
Omsorgsboliger: Gausdal, Gjøvik
Barneskole: Gausdal
Idrettshall, svømmehall: Sør- Aurdal

Kommuner i Hedmark:
Omsorgsboliger: Åsnes, Løten, Engerdal
Ungdomskoler: Kongsvinger
Beredskap/kontorbygg: Åsnes
Hotell/museum: Våler
Type valgte bygg fra Eidskog kommer 18.desember

Gjennomføring av pilotprosjektene
Det er plukket ut noen områder som er viktig i denne prosessen:

  • Synliggjøre hvilke muligheter som ligger i trebygg

  • Skape interesse for økt bruk av tre i bygg

  • Synliggjøre miljøeffektene av bærekraftig byggeri

  • Øke kompetansen om bruk av tre i store bygg

  • Skape trygghet for at tre kan «gjøre jobben»

  • Bidra til at tre velges som materiale i byggeprosjekter til bærekraftige bygg
     

Leverandørkonferanse – 7. januar 2016

Agenda:

Tid

Tema

11:00 – 11:30

Kaffe og registrering

11:30 – 11:40

Innledning – velkommen v/ Wenche Høye og Ole Jonny Kalstad

11:40 – 11:55

Nasjonalt program for leverandørutvikling v/ Nina Ellingsen og Harald Thoresen

11:55 - 12:30

Kommunene presenterer sine byggeprosjekter

Pause

Lunsj

12:30 – 13:00

Kommunene presenterer sine byggeprosjekter

13:00 – 13:30

Spørsmål og diskusjon

13:30 – 14:00

Veien videre v/ Wenche Høye og Ole Jonny Kalstad

Programmet vil bli gjennomført av Tredriverne Wenche Høye og  Ole Jonny Kalstad  i samarbeid med landets ledende miljøer innen bruk av tre i bygg. Vi samarbeider bl.a. med Treteknisk Institutt, Trefokus, Tresenteret i Trondheim og andre.

Påmelding

Møtet gjennomføres på Honne Hotell & Konferansesenter på Biri. Påmelding foretas ved å sende e-post til Ole Jonny Kalstad på olejonny@trevekst.no  innen 04.01.2016.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole Jonny Kalstad, telefon 909 50 003, eller på nevnte e-post.

Arrangør:  Fykesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling