Leverandørutvikling - et virkemiddel for smartere anskaffelser

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer Odal Næringshage til workshop 1. september.

Publisert 19.07.16

Innlandet

Formålet med workshoppen er å øke kunnskap om innovative offentlige anskaffelser som virkemidel for innovasjon og utvikling, med fokus på klima og miljø.

Arrangementet er relevant for kommunene i Glåmdalsregionen, Nes og Gjerdrum (politisk og administrativ ledelse, innkjøpere, ansvarlige for byggprosjekter og næringsutvikling), næringsliv (leverandørbedrifter), næringshagene og virkemiddelapparatet.

Tid og sted
1. september klokken 09:00 - 14:30. Sanngrund, Osloveien 910.

Velkommen!

Program og påmelding til workshoppen 1. september.