Lygnasæter sparer flere hundre tusen kroner i året på NHOs innkjøpsordning

Lygnasæter har vært fast medlem av Innkjøpskjeden i 19 år, det sparer de mange penger på!

#205

Åge Skinstad gjester Lygnasæter og setter pris på all ros. Fotograf: Linn Alicia Kristiansen

Publisert 03.02.17

Innlandet

«Innkjøpskjeden» er navnet på NHOs innkjøpsordning som kommer mange av våre medlemmer til gode. Innkjøpskjeden har avtale med et bredt spekter av samarbeidspartnere, hvilket gjør at vi kan levere stor stortimentsbredde til våre medlemmer.

Lygnasæter Hotell har lang erfaring med innkjøpsordningen

Lygnasæter Hotell holder til på Lygna i Hadeland og har vært medlem av «Innkjøpskjeden», NHOs innkjøpsordning, i 19 år. Daglig leder Ole Seigerud har gjennom årene anbefalt innkjøpsordningen til mange. -Man får jo tilbake det ti-dobbelte av medlemskontingenten gjennom bonuser. Dessuten har de store aktørene så mye makt at vi ikke hadde klart å forhandle oss til de samme prisene på egenhånd.

Over 500 000 kroner utbetalt i partnerbonus i 2016

Innkjøpskjeden er «non profit». Det innebærer at alle økonomiske ytelser som NHO fremforhandler, med fratrekk av driftskostnader, går uavkortet til medlemmene på faktura. Overskuddet tilbakeføres halvårlig/årlig gjennom en attraktiv bonusordning som premierer lojalitet til avtalene.

- I 2016 fikk vi tilbake mellom 500 000 og 600 000 kroner i bonus. Det er penger som kommer godt med, smiler Ole Seigerud.

Også medlem for det gode samarbeidet

- Innkjøpsordningen er naturligvis en viktig grunn for vårt medlemskap i NHO, men det gode samarbeidet med NHOs øvrige ressurser er også viktig. Opprinnelig ble vi medlemmer fordi vi trengte hjelp til å forstå reglementet rundt HMS, nevner Seigerud, som til tider synes reglementet som arbeidsgivere er omfattet av kan være krevende å sette seg inn i.

7 gode grunner for å bli med i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden:

Gjennom Innkjøpskjeden har våre medlemmer muligheter til å bli en del av et trygt og lønnsomt nettverk. Frigjør tid, få bedre oversikt, bedre kontroll og bedre beslutningsgrunnlag:

  • Konkurransedyktige innkjøpsbetingelser på det din bedrift trenger

  • Langsiktige og kvalitetsbevisste leverandører

  • Støtte fra rådgivere som kan både innkjøp og bransjen

  • Enkel og effektiv netthandel; alle innkjøp på ett sted til avtalt pris

  • Du sparer både tid og penger

  • Utbetaling av Partnerbonus, en til to ganger i året

  • Leverandører som kartlegges og følges opp vedrørende miljø og samfunnsansvar