Lyser ut midler til FoU-prosjekter

Regionale Forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet) lyser ut inntil 14.7 millioner kroner til FoU prosjekter. Søknadsfristen er 11. februar 2015.

Publisert 06.01.15

Innlandet

Det kan søkes om midler fra følgende utlysninger

-Regionale bedriftsprosjekter (7 millioner kroner) åpent for bedrifter lokalisert i fondsregionen. Utlysningen er ikke tematisert. Prosjektene skal gjennomføres i samarbeid med relevant forskningsinstitusjon. 

 -Regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter (7.7 millioner kroner) gjennomføres i samarbeid med RFF Midt-Norge. Utlysningen er åpen for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor lokalisert i en av de to regionene. Prosjektene skal gjennomføres i samarbeid med relevant forskningsinstitusjon.

Fullstendige utlysningstekster finner du her

Invitasjonsmøte
Det inviteres til informasjonsmøte om utlysningene den 14. januar 2015 kl 10:00 - 12:00 på Honne Konferansesenter. Det serveres lunsj etter møtet.

 Påmelding til hilde.ulvatne.marthinsen@hedmark.org innen 11.01.15.