Månedenes bedrift: Mapei AS

– Vi skal hjelpe til med å realisere byggeprosjekter og drømmer, sier administrerende direktør Trond Hagerud. I dette ligger en stor respekt for at det å bygge et hjem ofte er en av livets viktigste hendelser.

Jannicke S. Mykkestue inne på anlegget til Mapei i Nord-Odal. Mapei er et internasjonalt ledende selskap innen lim, fugemasser og kjemiske produkter til bygg og anlegg.

Jannicke S. Mykkestue inne på anlegget til Mapei i Nord-Odal. Mapei er et internasjonalt ledende selskap innen lim, fugemasser og kjemiske produkter til bygg og anlegg. FOTO: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 29.05.15

Innlandet, Månedens bedrift

Mapei er et av verdens største konsern i sin bransje med ansatte i over 80 land. Anlegget i Nord-Odal er hjørnesteinen for det nordiske markedet. Bedriften har åtte produktlinjer med høyteknologiske og bærekraftige produkter som de både eksporterer og selger i Norden.

Mapei i Norden består av 215 ansatte, inkludert fem lærlinger. I 2014 hadde bedriften fem lærlinger innen produksjonsteknikkfag, elektrikerfag, kontor – og administrasjonsfag og industrimekanikerfag. I august begynner tre nye lærlinger. Mapei har en målsetning om alltid å ha lærlinger, og anser dette også for å være en relevant rekrutteringskanal.

-  Vi får mye igjen for å ha lærlinger, de har stort pågangsmot og tilfører ny kunnskap. Vi mener også at det er vårt samfunnsansvar å være med på å gi ungdom en god yrkesfaglig utdannelse, forteller Hagerud.

Petter Rismoen er lærling i Mapei innen kontor – og administrasjonsfag . Han trives godt i bedriften. FOTO: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Vi ønsker at det skal være "tøft" å være flink i matte

Engasjement for realfag

Mapei er en bedrift med et stort samfunnsengasjement. Samarbeid mellom skole næringsliv er et av satsningene. Jannicke S. Mykkestue er ansatt i HR avdelingen som leder av Mapeiskolen der hun jobber for at skole og arbeidsliv skal ha felles interesser. Hun sier at for få av dagens unge velger høyere utdanning knyttet til realfag, og dette medfører at næringslivet får utfordringer med å rekruttere realfagskompetanse. Mapei og Nord-Odal Ungdomsskole har derfor gått sammen om å arrangere en matematikk-konkurranse for 10. klassinger i Kongsvingerregionen. Konkurransen kalles "Matteknekker’n" og er en viktig satsning.

-  Vi ønsker at det skal være "tøft" å være flink i matte, derfor innbyr vi til en vennskapelig matematisk kappestrid. Nivået på oppgavene ligger høyt, men det er mange dyktige elever som knekker nøttene hvert år, forteller Mykkestue.

Lektor 2 bedrift

Tre lokale skoler i Kongsvingerregionen samarbeider med Mapei gjennom Lektor2-ordningen. Hensikten er å få fagfolk fra industrien inn som gjesteforelesere i skolen, og gjennom dette øke kompetansen og interessen for realfag hos elevene. I år har 9. klasse ved Holt ungdomsskole produsert utendørs sittemøbler med assistanse fra  bedriften.

-  Vi håper at elevene fatter interesse for realfag når de ser at det er interessante jobbmuligheter i nærmiljøet. Det er også veldig gøy å se at barn og unge blomstrer når de får jobbe med praktiske oppgaver, sier Mykkestue.

Elever fra Holt ungsomsskole som er en av Mapei sine samarbeidsskoler. Her på omvisning hos bedriften.

NHOs regionale tilstedeværelse er med på å gjøre medlemskapet mer relevant

NHO er en ressurs     

Mapei har i mange år vært medlem av NHO. NHO sin pådriverrolle innen kompetanseområdet er viktig for Mapei. Hagerud mener det er avgjørende for bedriften at det jobbes for å få til en utdanningssektor som er tilpasset næringslivets behov. Han synes NHO gjør en god jobb med å tilrettelegge for økt samarbeid mellom skole og næringsliv. NHO sin regionale tilstedeværelse er et annet element han trekker frem.

-  NHO påvirker beslutningstakere der vi befinner oss, og det er svært viktig. For oss som enkeltbedrift er NHOs regionale tilstedeværelse med på å gjøre medlemskapet mer relevant.

Administrerende direktør, Trond Hagerud, mener at NHO har en viktig rolle for å ivareta Mapei sine interesser.

 

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669