Månedens bedrift: Curida AS

Curida AS springer ut fra den tradisjonsrike legemiddelfabrikken i Elverum, som under ulike eiere har vært i drift siden 1974. - Curida ferdigstiller produkter som gir bedre helse, sier daglig leder Leif Rune Skymoen.

- Jeg har merket meg at Curida ikke er en bedrift som hviler på laurbærene. De søker alltid nye utfordringer, og det er grunnlaget for å lykkes, sier Skinstad. Bilde: Kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen, daglig leder i Curida Leif Rune Skymoen og regiondirektør i NHO Innlandet Åge Skinstad. 

- Jeg har merket meg at Curida ikke er en bedrift som hviler på laurbærene. De søker alltid nye utfordringer, og det er grunnlaget for å lykkes, sier Skinstad. Bilde: Kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen, daglig leder i Curida Leif Rune Skymoen og regiondirektør i NHO Innlandet Åge Skinstad. 

Publisert 31.05.16

Innlandet, Månedens bedrift

Curida AS startet drift ved legemiddelfabrikken som tidligere het Takeda Nycomed 1. juli i fjor. Curida er i dag spesialisert på produksjon av flytende legemidler og næringsmidler. I internasjonal sammenheng er Curida en såkalt Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), som tilbyr utviklings- og produksjonstjenester.

Månedens bedrift: Bergo Hotel

Ansatte med dugnadsånd

Leif Rune Skymoen er daglig leder i Curida. Han opplyser at tidligere Takeda-ansatte har lagt ned over 10.000 dugnadstimer for å få Curida i gang etter at Takeda besluttet å legge ned virksomheten. Til sammen har 107 tidligere Takeda-ansatte gått inn som eiere av den nye fabrikken. Det har skapt 60 arbeidsplasser i Elverum. I tillegg har Curida etablert seg med kontor i det spennende miljøet i Oslo Cancer Cluster Inkubator ved siden av Radiumhospitalet.


-Det har vært viktig for oss å ivareta og utvikle kompetansen ved fabrikken, slik at den blir en integrert del av den norske satsingen på livsvitenskap og helseindustri. De ansatte har gjort en kjempeinnsats, og fortjener all oppmerksomhet de kan få, sier Skymoen.

Helsenæring med stort potensial

- De ansatte har gjort en kjempeinnsats, og fortjener all oppmerksomhet de kan få, sier daglig leder Leif Rune Skymoen. Foto: Linn Alicia Kristiansen.

#205


Kan skape 10.000 arbeidsplasser

Skymoen mener Curida er en viktig byggestein i det som skal bli en av næringene Norge skal leve av i tiårene som kommer. Regjeringen har store ambisjoner for helsenæringen, og han mener den vil innfri.
-En kraftig satsing på forskning har gjort at vi har et enormt uutløst potensiale i norsk helseindustri. Nå som det har forsvunnet 35.000 arbeidsplasser fra oljeindustrien, må vi sørge for at helseforskningen blir til næringsliv og arbeidsplasser. Vår næring kan skape 10.000 nye arbeidsplasser, og da er sterke produksjonsmiljøer en nøkkelfaktor. Curida er ett av få slike miljøer i Norge, og vil være spille en viktig rolle i å utløse potensialet, sier Skymoen.


95 prosent eksport

Curida ble fra første stund rettet mot et internasjonalt marked. Bedriften har flere internasjonale kunder, og satser offensivt. Curida disponerer et 10.000 kvadratmeter stort produksjonsanlegg med 60 ansatte. Curida har ingen egne merkevarer eller produkter, men de produserer legemidler i storskala for både nasjonale og internasjonale aktører.
-Om lag 95 prosent av det vi produserer er eksportvarer, sier Skymoen.

Månedens bedrift: Natre Vinduer

Unik kompetanse

Curida innehar høy kompetanse og er spesialisert på flytende produkter. Skymoen opplyser om at Curida har noe av Europas lengste erfaring på blant annet BFS (Blow Fill Seal). Blow Fill Seal konseptet går ut på at en beholder blir formet, fylt med innhold og forseglet i en prosess uberørt av mennesker. Dette skjer i et sterilt område i en tilpasset maskin.

Selv om Curida er internasjonalt rettet ønsker de å bidra til opprettholde viktig kompetanse innen legemiddelproduksjon i Norge.
-Verdiene våre er fleksibilitet, entusiasme, troverdighet og mot. Dette etterlever vi daglig, og verdiene er et speilbilde av kulturen vi har i Curida. Visjonen er å bli et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovasjon. Her er våre ansatte nøkkelen, avslutter Skymoen.