Månedens bedrift: EcoSør AS

Ecosør er en entreprenørbedrift lokalisert på Espern-området i Hamar. Daglig leder Jon Olav Bråten satser stort på lærlinger, og mener at dette er "vinn-vinn" både for lærling og bedrift.

Vi opplever at det å være lærebedrift er "vinn-vinn" for lærlingene og oss, sier daglig leder i EcoSør, Jon Olav Bråten. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Vi opplever at det å være lærebedrift er "vinn-vinn" for lærlingene og oss, sier daglig leder i EcoSør, Jon Olav Bråten. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 31.01.18

Innlandet, Månedens bedrift

Ecosør ble etablert i 2009. Entreprenørbedriften teller per i dag 37 ansatte. Åtte av disse er lærlinger. Omsetningen for 2017 forventes å bli på omlag 200 millioner kroner. Dette er en solid aktør som satser på utvikling og kompetanse.

Lærlinger er "vinn-vinn"

Bråten forteller at de i dag har åtte lærlinger. To av disse er innenfor betongfaget, de øvrige seks er tømrerlærlinger.

- Vi tar inn lærlinger fordi vi mener denne ordningen er den beste å rekruttere nye ansatte på. Vi har egne fagarbeidere som er dyktige faddere for lærlingene, slik at det skapes et gjensidig tillitsforhold. Lærlingene blir trygge på arbeidskollegaer og i jobben sin, og blir som oftest med videre i firmaet som fagarbeidere. Vi opplever at det å være lærebedrift er "vinn-vinn" for lærlingene og oss, sier Bråten.

Verdsetter fagarbeidere

Det settes stadig strengere krav til både utførelse og dokumentasjon av utførelse på byggearbeidet. Det er derfor viktig for EcoSør at de ansatte har fagbrev. Til sammen har de 19 fagarbeidere som er ute på diverse byggeprosjekter.

- Det er viktig at vi har fagarbeidere som er seg sitt ansvar bevisst og kjenner til krav til utførelse og dokumentasjon. Spesielt offentlige byggherrer stiller krav i tilbudsfasen til at en viss prosentandel av våre håndverkere skal ha fagbrev. Dette ser vi på som positivt, selv om det til tider er vanskelig og krevende å ansette folk som har de ønskede kvalifikasjonene, sier Bråten.

Godt samarbeid med skolene

EcoSør samarbeider tett med lokale videregående skoler innenfor lærlingeordningen. Bråten sier EcoSør er bevisst på å ta imot skoleelever fra skolene i en utplasseringsfase, slik at de på den måten får testet ut hvordan samarbeidet fungerer.

- Vi deltar også på møter i regi av skolen for å presentere bedriften og svare på spørsmål som den enkelte måtte ha, sier Bråten.

Viktigheten av NHO-fellesskapet

NHO består av 16 landsforeninger. En av de 16 landsforeningene er Byggenæringens landsforening (BNL). Denne landsforeningen består av flere bransjeforeninger, der i blant Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

- Vi ser på det som positivt å være en del av en bransjeorganisasjon som ivaretar våre interesser fra et bransje – og lokal perspektiv. Dette er et sted for nettverksbygging, faglig påfyll og samarbeid på tvers av bedrifter. Vi deler på arbeidskraft i perioder der vi har større og mindre oppdragsmengde, slik at vi bedrifter sammen forsøker å unngå unødvendige permitteringer.

- I tillegg går NHO-fellesskapet foran som et godt eksempel der vi sammen kan sette fokus på saker som eksempelvis arbeidslivskriminalitet, sier Bråten.

HA 29.01.18. De ødelegger arbeidslivet

28 milliarder rett i vasken

En rapport om omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet som Samfunnsøkonomisk analyse laget for Skatteetaten i fjor, viste at for 2015 anslås omfanget av arbeidslivskriminalitets til å være om lag 28 milliarder kroner. 

- Dette er store summer som kunne blitt benyttet innenfor fellesgoder som vei, barnehage, skole, sykehjem etc., derfor retter vi fokus mot dette. I en annen undersøkelse lokalt for Innlandet svarer 25 prosent at de har tapt markedsandeler som følge av useriøs konkurranse, sier kommunikasjonsrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

Spørsmål og svar om arbeidslivskriminalitet

EcoSør får stjerne i boka

- EcoSør er et eksempel på en bedrift som lenge har jobbet med målrettede tiltak gjennom EBA for å drive seriøst. Dette er veldig bra og svært nødvendig. Selv om ulike bransjer er ulikt berørt av arbeidslivskriminalitet, er det viktig at vi på tvers kan jobbe sammen i riktig retning.

- NHO-fellesskapet ser på arbeidslivskriminalitet som en av våre største nasjonale utfordringer, og vi fremmer nå seks konkrete forslag for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det er forslag som er rettet mot myndighetene, og også tiltak som næringslivet vil sette i verk selv, både alene og gjennom trepartssamarbeidet, avslutter Kristiansen.

PÅ STELL: Linn Alicia Slora Kristiansen (t.v.) fra NHO Innlandet trekker fram EcoSør i Hamar som en av mange bedrifter som driver slik de skal. Jon Olav Bråten (t.h.) har både HMS-kortet og alt annet på stell, slik det skal være. Skjermdump Hamar Arbeiderblad 29.01.18. 

#205

HA 29.01.18. En av fire taper til useriøse bedrifter

Ringsaker-Blad 23.01.18. Til kamp mot useriøse i byggebransjen

OA 28.01.18. Det blir vanskeligere å være useriøs i byggebransjen

GD 29.01.18. Arbeidslivskriminaliteten i Innlandet skal bekjempes