Månedens bedrift er Mathiesen-Atna

Mathiesen – Atna AS er en familiebedrift som ble etablert i 1893. Med basis i egen eiendom drives skogbruk samt utleie av jakt og hytter/koier.

#205

Årlig setter bedriften ut mer enn 70 tusen granplanter. Den årlige tilveksten i skogen binder hele 37 millioner kg CO2! Fotograf: Åge Skinstad

Publisert 22.11.17

Innlandet, Månedens bedrift

Månedens bedrift

 Til sammen har NHO Innlandet over 2000 medlemsbedrifter. Med Månedens bedrift viser vi mangfoldet i våre bedrifter gjennom å utmerke bedrifter som vi ser har gjort en ekstra god innsats. 

 Med adresse Atneosen på Atna er dette en bedrift som ligger "midt i smørøyet" for den friluftsinteressene. Årlig kommer 250 – 300 jegere på besøk for å jakte skogsfugl, hare, rype, rein og elg. Elgjakt og reinsjakt er mest populært. Jakta foregår stort sett i august, september og oktober. 30 jakthytter er disponible for utleie, noe som flere benytter seg av. En stor del av jegerne kommer fra lokalbefolkningen.

- Det er viktig å finne en god balansegang mellom lokale og utenbygds. Lokale jegere er verdifulle for oss fordi det er ofte de som innehar den beste lokalkunnskapen og utholdenheten og derfor og gir oss en god fellingsprosent. Utenbygds jegere er viktig med tanke på å trekke ytterligere folk til bygda, som på sin side skaper ringvirkninger til handelsstand og andre næringer lokalt, sier Mathiesen.

Automatisering er viktig

Bedriften har i dag fire ansatte; vedlikeholdsarbeider Roger Mellomstad, driftssjef Tore Skjold, skog,- og utmarkskonsulent Asgeir Murvold og daglig leder Christian P. Mathiesen. Sistnevnte er også eier av selskapet. Mathiesen sier de årlig avvirker rundt 20 000 fkbm tømmer, der litt over halvparten er sagtømmer som stort sett leveres lokalt til Moelven Østerdalsbruket. 

– I 1965 inneholdt lønningslista 120 navn, og det ble hugget omlag femten-tusen kubittmeter tømmer. Dagens tjue-tusen kubikkmeter hugges av fire mann i to maskinlag. Mye har skjedd innenfor automatisering og digitalisering, sier Mathiesen.

Store maskiner med avansert teknologi har gjort at bedriften nå kan hogge mer tømmer med betraktelig færre folk. Fotograf: Åge Skinstad

#205

Tilbyr fjellets ro

I tilknytning til eiendommen er det etablert et eget hytteområde med vann, avløp, strøm og tilgang til bredbånd. Området ligger lengst nord i Stor-Elvdal kommune, i Sollia ved foten av Rondane og Alvdal Vestfjell. Området er har beliggenhet tett opptil Rondane Nasjonalpark. 

-Vi henvender oss til et nisjemarked. Vi kan ikke tilby store alpinanlegg eller milevis med nypreparerte skiløyper, og annet show. Dette er det andre aktører som er gode til. Vi tiltrekker oss de som søker stillhet og ro i fjell og utmark, sier Mathiesen.

Truffet blink

Regiondirektør Åge Skinstad sier Mathiesen-Atna som en bedrift som har truffet blink.

- Her har de sett muligheten til å utvide satsingen fra vanlig skogsdrift til kombinasjonsdrift med jakt og friluftsliv. Trendene peker i retningen av at både skogbruk og jakt/friluftsliv er «inn» og dermed har de truffet blink på begge fronter. Dette vil sikre driften av familiebedriften i mange år. I tillegg gir driften enorme ringvirkninger i form av arbeidsplasser og verdiskaping for lokale kunder og leverandører som er i porteføljen. Dette er viktig for all type næringsutvikling, sier Skinstad. 

Til og med hjortejakt fikk regiondirektøren med seg under bedriftsbesøket til Atneosen. Foto: NHO Innlandet

#205

NHO er en trygghet

Mathiesen sier de er NHO medlem fordi det er fint å ha et miljø å trekke veksler på samt søke råd og veiledning dersom aktuelle problemstillinger tilsier dette.

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669