Månedens bedrift er Multi-Bygg i Brumunddal

De har ordrereserver godt ut i 2018, men daglig leder lar allikevel ikke arbeidsmengden gå på bekostning av det lokale engasjementet.

Åge Skinstad og tre personer fra Multi-Bygg med diplom fra NHO Innlandet

Månedens bedrift i juli satser på lokale ressurser og engasjerer seg i utvikling av unge byggfagsstudenter. Fra venstre Åge Skinstad, Gustav Thorsrud, nyansatt Herman Vestli, Tore H Amdahl. Fotograf: Ingvild Bergersen

Publisert 05.07.17

Innlandet, Månedens bedrift

For full butikk

- Ordrereserven for 2017 er all-time-high, det samme gjelder omsetningen, smiler Thorsrud og Amdahl i Multi-Bygg AS, Brumunddal.

Med sine 34 ansatte har Multi-Bygg gjort seg bemerket som byggefirma i sin region.

Bedriften er tradisjonsrik og solid. Aksjeselskapet ble stiftet i 1977 men har sin opprinnelse så langt tilbake som i 1952. - Antall ansatte har variert opp i gjennom årene, men vi føler nå at vi har funnet ett riktig nivå både omsetningsmessig og i antall faste ansatte.

Satser på lokale ressurser

Som en av de største samarbeidspartnerene til Brumunddals lokale fotballag har firmaet gjort seg bemerket i nærmiljøet, også utenfor byggebransjen. Multi-Bygg AS er også en av veldig få byggefirmaer i regionen som aldri har kjøpt en kvadratmeter betongelementer fra utlandet.

- Vi benytter kun lokale underentreprenører og vi stiller veldige høye krav til de leverandørene vi tar inn i våre prosjekter, forklarer Thorsrud. 

Garderobebygg på Sveum idrettspark ferdigstilt i mai i år. Fotograf: Multi-Bygg AS

#205

En allsidig bedrift

En stor del av vår rolle som arbeidsgiver er å sørge for å gi folk en jobb.

Multi-Bygg AS er en allsidig bedrift. De påtar seg oppdrag for både private utbyggere, næringslivet og det offentlige. Akkurat nå bygger de flere boligblokker, industribygg for bedrifter og har nylig også vunnet anbudet på handelsparken i den gamle parkettfabrikken i Brumunddal. Men, Thorsrud og Amdahl synes det er minst like viktig å få frem at bedriften ønsker å ta sin del av samfunnsansvaret.

- En stor del av vår rolle som arbeidsgiver er å sørge for å gi folk en jobb. Det inkluderer bruk av lærlinger, Ringer i Vannet, «Ola-tiltak», og generelt godt samarbeid med utdannelsene.   

Tar samfunnsansvaret på alvor

Til enhver tid har Multi-Bygg AS 2-4 lærlinger, og flere lærlinger har også fått ansettelse i ettertid. På bakgrunn av et tett samarbeid med Ringsaker Videregående skole hjelper Multi-Bygg AS nå også en elev som har falt ut av skolen. Dette kalles «ola-tiltak».

- Eleven har snart jobbet et år hos oss. Med arbeidspraksis i sekken håper vi at han til høsten kan starte på skolen med høyere motivasjon og større grunnlag for å fullføre sin tømrerutdannelse.

- Jeg blir nesten litt stolt av å høre på det. Det viser at samarbeid med skolene fungerer, kommenterer Åge Skinstad.

Ringer i Vannet

Bedriften har også nylig blitt med i Ringer i Vannet. Her knyttes NHOs medlemsbedrifter med folk som har falt utenfor arbeidslivet.

- Etter sommerferien får vi inn en person gjennom Ringer i Vannet. Han tok kranførerkort i juni og starter som kranfører når ferien er over.

Gir ros til Ringsaker kommune

Ringsaker kommune har vært offensive og støttet oppunder utbygging og utvikling. Det mener Thorsrud er bra: - Private aktører må være flinke til å komme på banen og gjøre investeringer som bidrar til utvikling, men vi er allikevel avhengige av at det offentlige legger til rette for at vi kan komme på banen.

For tiden er det full aktivitet i forbindelse med utbygging av Strandvegen Panorama Fotograf: Multi-Bygg AS

#205

I lys av at EveryCare ble utmerket som månedens bedrift i juni skrev vi om de utfordringene Innlandet, og Norge for øvrig, kommer til å møte når eldrebølgen slår inn om 20-40 år. - Vi blir flere og flere eldre. Mer sentrerte bomiljøer gjør omsorgsarbeidet lettere for kommunen. At utbyggere og kommuner samarbeider for å bygge gode tettsteder blir derfor veldig viktig.

EveryCare er månedens bedrift - kanskje vår tids viktigste teknologibedrift