Månedens bedrift er Trostrud-Freno AS

De er Norges aller største kisteprodusent.

#205

Trostrud-Freno har en modrne og miljøvennlig produksjon i Krabyskogen Industripark på Lena. På bildet: Fabrikkmedarbeider Espen Stranden. Fotograf: Ingvild Bergersen

Publisert 28.09.17

Innlandet, Månedens bedrift

Historien om Norges største og første kistefabrikk starter med en gründer med et begravelsesbyrå i Oslo.

Begravelsesbyrået trengte kister og en svoger med trevarefabrikk på Toten ble løsningen. Dette viste seg å være god butikk, og to år senere var kistefabrikken Trostrud opprettet. Etter mer enn 80 år i bransjen er de fortsatt Norges aller største kisteprodusent, i dag under navnet Trostrud-Freno.

Månedens bedrift

 Til sammen har NHO Innlandet over 2000 medlemsbedrifter. Med Månedens bedrift viser vi mangfoldet i våre bedrifter gjennom å utmerke bedrifter som vi ser har gjort en ekstra god innsats. 

Henter hjem produksjon fra Sverige

Vi er på besøk i kistefabrikken i Krabyskogen Industripark på Lena. Her har Trostrud-Freno hatt tilhold siden 1981. En hyggelig omvisning i bedriftens produksjonslokaler viser at orden og systematikk er en innarbeidet del av bedriftskulturen.

- Det har egentlig alltid vært sånn og det er viktig for vår effektivitet, forklarer daglig leder Øystein Skinstad. Nå er fabrikken så effektiv at noe av produksjonen i Sverige skal hentes hjem til Lena:

- Ny teknologi er tatt i bruk og vi har automatisert mange av prosessene våre, så nå kan vi levere mer kostnadseffektivt enn vi kan fra Sverige.

Miljøfyrtårn 

Vi produserer i tre, som er en miljøvennlig råvare

I 2013 fikk bedriften sertifisering som miljøfyrtårn. Sertifiseringen er et bevis på systematisk miljøinnsats. For Trostrud-Freno sin del, krevde sertifiseringen særdeles få endringer. Øystein Skinstad og salgsleder Ola Lyftingsmo tror det er fordi energieffektivitet og god styring alltid har vært en viktig del av driften.

- God systematikk er en innarbeidet del av oss. I tillegg produserer vi jo i tre, som i seg selv er en miljøvennlig råvare.    

Strekker seg langt for å skape tillit

Trostrud-Freno er en trofast leverandør til begravelsesbyråer rundt om i Norge. Tillit, kvalitet og god service er viktig:

- Service er vår form for markedsføring. Vi produserer gjerne en spesialbestilling til levering neste dag, selv om det vil koste oss litt ekstra, forklarer Lyftingsmo.

Tillitsforholdet og relasjonen mellom byrået og kunden er veldig viktig. Selv om veldig mange kunder i dag starter sitt søk etter kister på internett, havner de aller fleste kundene allikevel i personlig dialog med begravelsesbyråene. Skinstad poengterer at det da også er viktig at Trostrud-Freno fremstår som en stabil og troverdig leverandør.

- Pris er en ting, men kvalitet og service blir minst like viktig.

 

Ole Lyftingsmo (salgsleder) og Øystein Skinstad (daglig leder) mener god service og kvalitet er nøkkelen til å skape god tillit. Fotograf: Ingvild Bergersen

#205

Inkluderende arbeidsmiljø med stort hjerterom

Fabrikken i Krabyskogen Industripark har stabil og god arbeidsstab. De fleste av firmaets 22 ansatte er ufaglærte, som har fått sin opplæring internt i bedriften.

- Vi ansetter også folk med utenlandsk bakgrunn, selv om de ikke snakker norsk. Vi tror det er sunt for vårt arbeidsmiljø, men også en veldig viktig del av vårt samfunnsansvar.

Dermed er Trostrud-Freno også en god hjelp i utenforskapsutfordringen som Norge står overfor i årene fremover. NHOs sjefsøkonom anslår at det frem mot 2060 må skapes opp mot én million nye arbeidsplasser, og mange av disse må kunne dekkes av folk uten formell kompetanse. Da blir det viktig med bedrifter som kan ta imot ufaglært kompetanse.