Månedens bedrift: Furnes Jernstøperi AS

Furnes Jernstøperi AS produserer gategods i støpejern som de selger til det nordiske markedet samt Tyskland.

Publisert 09.05.18

Innlandet

Absolutt kvalitet

Konsernets visjon er absolutt kvalitet. Kvalitetsbegrepet er med det utvidet til å omfatte kvalitet på alle nivåer i våre virksomheter. Det betyr for eksempel kvalitet på salg, produksjon, innkjøp, produktutvikling og relasjoner internt mellom våre ansatte samt i vårt forhold til våre forretningsforbindelser.

Vi produserer gategods i støpejern som vi selger til det nordiske markedet samt Tyskland. Her er det flere kategorier; Basic, Regular, Premium, LongLlife, Temporary , Furnus og security produkter.

Hvordan vil dere utvikle bedriften fremover?

Furnes jernstøperi AS har kontinuerlig foretatt investeringer; automatisering av både modellarbeidet (helautomatiske fresemaskiner), og produksjonsutstyr som slipecelle samt CNC maskiner. I 2009-2017 ble det foretatt de største investeringene i Furnes Jernstøperi AS sin historiens siden 1958 på til sammen over 150 millioner. Nye smelteovner, filteranlegg med varmegjenvinning, støpeautomat, og formeanlegg er tatt i bruk, samt sentrallager er etablert. Våren 2018 ferdigstillet vi ett nytt bygg for modell- og produktutvikling hvor vi har modellverksted-/lager samt kontorer.

Vi har langsiktige og aktive eiere i Øyhovden Invest AS som også i fremtiden via våre strategi -og handlingsplaner vil videreutvikle bedriften med blant annet å produsere mer industriprodukter ved at vi nå er Loyds sertifisert.

Produktutvikling har vært en av våre fremste fortrinn i å utvikle bedriften, flere patenter og mønsterbeskyttelser har gjort at vi stadig fornyer oss. Samfunnsnyttige produkter innenfor veg, vann, avløp og kabler gjør at vi er interessante som samarbeidspartner. En av våre siste produkter vi har utviklet er Furnes Double.

Furnes Double Fotograf: Furnes Jernstøperi

#205

 


Hva er du mest stolt av at dere har oppnådd?

Medarbeidere som er stolte av arbeidsplassen sin, hvor de via Furnes Virksomhetsutvikling er med å drive aktivt forbedringsarbeid (Lean) vi medarbeiderinvolvering. Vi avsluttet i 2017 et to-årig prosjekt sammen med Norsk Industri/NHO og LO – Proff 2017. Og er nå blitt innstilt som en av seks pilotbedrifter i Norge i et prosjekt som heter ProduktivitetsSpranget hvor Lean Forum Norge er initiativtaker, TI stiftelsen er økonomisk bidragsyter og Sintef (SRM) er prosjektledere. 

Hva er de viktigste rammebetingelsene for deres bedrift, og hvordan bistår NHO dere på dette?

Viktigste rammebetingelsene våre er at vi har konkurransedyktige vilkår sammenlignet med de vi konkurrerer med. Vår bedrift eksporterer over 50% av det vi produserer slik at det er viktig at Norge tilpasser seg skattemessig slik at det ikke blir avgjørende på om vi fortsatt kan drive eksportrettet produksjon – dvs. at vi får solgt våre produkter. Dette føler jeg at NHO har fokus på, og bistår oss med.