Månedens bedrift: Glasopor AS

Glasopor AS er en industribedrift i Skjåk bestående av 14 ansatte. Glasopor ble trukket frem på NHOs årskonferanse for sitt innovative bidrag til en grønn fremtid. Det er avgjørende for oss at vi er best i klassen på miljøsiden, sier fabrikksjef Svein Lund.

Svein Lund, fabrikksjef Glasopor i Skjåk blir gratulert som månedens bedrift i NHO Innlandet for januar 2017 av regiondirektør Åge Skinstad. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Svein Lund, fabrikksjef Glasopor i Skjåk, blir gratulert som månedens bedrift i NHO Innlandet for januar 2017 av regiondirektør Åge Skinstad. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 23.01.17

Innlandet, Månedens bedrift

Glasopor AS, tidligere Glasitt AS, hadde en omsetning på 58 millioner kroner i 2015. Etter fusjonen med Glasopor-virksomheten i Fredrikstad i 2016 vil omsetningen ligge på i overkant av 100 millioner kroner. Glasopor AS er eid av Syklus Materialgjenvinning AS, som driver med gjenvinning av glassemballasje fra norsk husholdninger og bedrifter. Kjell Håkon Helgesen er administrerende direktør i Glasopor AS med hovedkontor i Oslo, mens Svein Lund er fabrikksjef for Glasopor i Skjåk.

Svein Lund er fabrikksjef for Glasopor i Skjåk. Historien om Glasopor begynte i 1998 hjemme i Lunds garasje med eksperimentering av sementblandinger. Fotograf: Ricardo Foto.

#205

På jobb for en grønn fremtid

Basert på resirkulert glass

Historien om Glasopor begynte i 1998 hjemme i Lunds garasje med eksperimentering av sementblandinger. I dag har Glasopor utviklet seg til å være en produsent av skumglass, basert på 100 prosent resirkulert glass. Råvaren er glassemballasje fra norske husholdninger og bedrifter. Innsamlet glassemballasje fra hele landet blir sortert og videreforedlet ved Syklus Materialgjenvinning sitt sorteringsanlegg i Fredrikstad. Glasopor skumglass blir brukt som lett fyllmasse og isolasjon til bygg- og anleggsprosjekter i hele landet.

- En del av glasset blir eksport til glassverk i Europa hvor det blir brukt til produksjon av ny glassemballasje. Resten av glasset blir brukt som råstoff i Glasopor-produksjonen, forklarer Lund.

En av maskinene ved anlegget i Skjåk. Glasopor skumglass blir brukt som lett fyllmasse og isolasjon til bygg- og anleggsprosjekter i hele landet. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Månedens bedrift: Mapei

Spesialprodukt til USA

Den innovative bedriften i Skjåk har nå utviklet et nytt spesialprodukt som benyttes på flyplasser. Hensikten er å stanse fly som ikke klarer å stanse før enden av rullebanen grunnet bremsesvikt, glatt rullebane eller liknende. Materialet blir blant annet eksportert til USA.

- Dette spesialproduktet består av 80 prosent fjelluft fra Skjåk og 20 prosent gjenvunnet glass, sier Helgesen.

Spesialproduktet som blant annet blir eksportert til USA ser ut som betong, men er lett som luft. Det består av 80 prosent "fjelluft" fra Skjåk og 20 prosent gjenvunnet glass.

#205

NHOs Idrettshelter

Kortreist strøm fra nabolaget

Glasopor i Skjåk har i 2016 endret produksjonsanlegget og gått over fra gass til elektrisitet som energikilde. Produksjon av Glasopor skumglass skjer ved høye temperaturer på omlag 900 grader, og er derfor meget energikrevende. Ved å endre fra gass til el-drift reduseres klimagass-utslippene ved produksjonsanlegget i Skjåk med ca. 4 000 tonn CO2. Det tilsvarer utslipp fra ca. 2 600 bensin- /diesel-drevne personbiler. Samtidig er energiforbruket redusert med over 30 prosent.

- Ved å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti fra Skjåk Energi, får vi inn kortreist kraft fra nabolaget, sier Lund.

Skjåk er Norges største nasjonalpark kommune. Naturresursene er en viktig del av næringslivet både innenfor industri og reiseliv. Naturressursene gir blant annet kortreist strøm for Glasopor. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Månedens bedrift: Hexagon Ragasco

Best i klassen på miljø

For Glasopor i Skjåk er det helt avgjørende for bedriftens fremtid at de er best i klassen på miljøsiden. Samtidig må miljøinvesteringer forsvares rent økonomisk.

- Vi kan nå produsere et kvalitetsprodukt til bygg- og anleggsbransjen som er produsert av resirkulerte råvarer, uten klimagassutslipp fra produksjonsprosessen. Vi håper vi det vil ha betydning når kunden skal gjøre sitt materialvalg. Samtidig tror vi at dette er en forutsetning for at den økonomiske bunnlinja ikke blir rød, sier Helgesen.

Inne i produksjonshallen til Glasopor. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Månedens bedrift: Curida

God nytte av Skjåk kommune

Lund sier Skjåk kommune har vist stor forståelse for de utfordringer industribedriften står overfor, og at kommunen har vært en løsningsorientert samarbeidspartner for Glasopor.

- Vi har et tett samarbeid med Skjåk kommune, der vi jobber sammen for å løse felles utfordringer. Kommunen har hjulpet oss til å kunne være dyktige og kostnadseffektive, sier Lund.

Næringssjef Skjåk kommune Eli Johanne Lundemo, regiondirektør i NHO Åge Skinstad, kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen, fabrikksjef Svein Lund, ordfører Elias Sperstad og direktør i Glasopor Kjell Håkon Helgesen.

#205

Positivt med støtte fra NHO

Stortinget har bestemt at Norge skal påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent reduksjon i klimagassutslippene i 2030 sammenliknet med 1990-nivået. NHOs årskonferanse "Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid" viste frem bedrifter som går foran i klimakampen.

- Det er viktig for oss at NHO, som en solid stor organisasjon, gir positiv feedback på den jobben som blir gjort innenfor bærekraft i industrien. Det at vi ble fremhevet på årskonferansen gir oss inspirasjon i det videre arbeidet. Positiv oppmerksomhet ved at vi blir månedens bedrift er stort. Dette er en tildeling som alle ansatte i Glasopor fortjener og få hyllest for. Innsatsen som blir gjort i Glasopor er alt annet enn et "one man show", sier Helgesen. 

Fjuken: Månedens bedrift er Glasopor

Glasopor gjør det mulig

Regiondirektør Åge Skinstad i NHO Innlandet sier Glasopor har gått foran som et godt bedriftseksempel.

- Dette er en vellykket bedrift som skaper nye løsninger for fremtiden. Overgangen til grønn lokalkraft har i tillegg til å sikre lokale arbeidsplasser ført til fem øre lavere nettleie for alle innbyggerne i Skjåk kommune. En bedre utnyttelse og gjenbruk av råstoffer danner grunnlag for en ny, lønnsom og bærekraftig industri. Glasopor har bevist at bærekraft med positive resultater er mulig, avslutter Skinstad.

Glasopor ble fremhevet i Kristin Skogen Lund sin tale på NHOs Årskonferanse "Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid." Fotograf: Åge Skinstad.

#205

Månedens bedrift: Femund Fjellsute

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669