Månedens bedrift: Hexagon Ragasco

Hexagon Ragasco produserer kompositt propanbeholdere i et svært konkurransepreget marked. For å kunne overleve må de produsere smartere og mer effektivt.

Administrerende direktør Skjalg Sylte Stavheim forteller om produksjonsmaskinene og hvordan de har tynt grensene. På ti år er syklustiden for støping og glassfibervikling av gassbeholdere redusert fra 74 til 14 sekunder. Foto: Kristian Hansen.

Administrerende direktør Skjalg Sylte Stavheim forteller om hvordan de har tynt grensene. På ti år er syklustiden for støping og glassfibervikling av gassbeholdere redusert fra 74 til 14 sekunder. Foto: Kristian Hansen.

Publisert 30.06.15

Innlandet

Hexagon Ragasco ble etablert i 1998 og leverte sine første kompositt propanbeholdere til Statoil i år 2000. Siden oppstarten har bedriften levert 10 millioner gassbeholdere, mens årlig produksjonskvantum nå er godt over 1 million beholdere. Fra en spe begynnelse med Statoil som eneste kunde har bedriften nå over 70 globale kunder med hovedtyngdepunkt i Europa. Eksportandelen er på 95 prosent. Bedriften har en årlig omsetning på om lag 450 MNOK og besitter 110 årsverk med 13 selger globalt. 

Hexagon Ragasco produserer kompositt propanbeholdere. Siden oppstarten i 1998 har bedriften levert 10 millioner gassbeholdere. Foto: Kristian Hansen.

Hexagon Ragasco kåret til Norges smarteste industribedrift

Tror på det umulige

Administrerende direktør Skjalg Stavheim er opptatt av å visualisere fremtiden og kartlegge hvordan markedet vil se ut og hvordan produktet og produksjonen vil foregå om to til tre år. Stavheim presiserer at bedriften er avhengig av å ha fokus på produksjonsforbedringer og økt effektivitet for å eksistere i fremtiden.

Resultatet av iherdig innsats med kontinuerlig forbedring og dyktige ansatte er en produktivitetsgevinst på 80 prosent på ti år. Dette var også begrunnelsen for at bedriften nylig ble kåret til Norges smarteste industribedrift. Stavheim forteller om produksjonsmaskinene og hvordan de har tynt grensene.

På ti år er syklustiden for støping og glassfibervikling av gassbeholdere redusert fra 74 til 14 sekunder. Mange av maskinene kjøres ut over de grenser leverandøren har satt som maksimalt. Noen hevdet det var galskap å utfordre prosessene og utstyret på denne måten, men vi tror på det umulige sier Stavheim.

Per Olav Karlsen er tekniker i Hexagaon Ragasco. Han er en av de 110 ansatte som bidrar til at bedriften stadig jobber smartere. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Månedens bedrift: Mapei

Drar nytte av naboene

Ola Johnsrud er prosjektleder i bedriften. Han sier at kvalitet og HMS er grunnmuren for alt de jobber med. Ambisjonen er å ha et system i verdensklasse.

Vi jobber ut ifra Lean prinsippene. Det betyr at gjennom involvering og samspill med alle medarbeidere driver vi et systematisk forbedringsarbeid i alle ledd.

Lean er et anerkjent verktøy i Raufoss Industripark der Hexagon Ragasco og 40 andre bedrifter holder til. Johnsrud mener klyngesamarbeidet mellom bedriftene er svært nyttig.

Mange av bedriftene i industriparken har fokus på Lean, og vi deler gjerne erfaringer. Det er bare å ta på seg joggeskoene og gå 200 meter for å lære av naboen, smiler Johnsrud.

Lean Pilot er vellykket

Stoler på NHO

NHO jobber offensivt med saker som berøer oss

Hexagon Ragasco har i mange år vært medlem av NHO. Stavheim stoler på NHO og mener at medlemskapet er nyttig av flere grunner.

Jeg opplever at NHO jobber offensivt med å øke gjennomslagskraften i næringspolitiske saker som berører oss både nasjonalt og regionalt. Norsk Industri og Teknobedriftene, som er vår landsforening og bransjeforening, er dyktige til å ivareta bransjeinteresser og tilrettelegge for nettverksbygging.

Stavheim stoler på NHO og mener at NHO jobber offensivt med viktige næringspolitiske saker.

Månedens bedrift: Milepelen

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669