Månedens bedrift: Intek Engineering AS

Intek Engineering AS er en ingeniørbedrift som driver med automasjon og robotisering. Administrerende direktør, Anita Hager, forklarer enkelt hva Intek gjør: vi gjør roboter smarte!

Intek hadde i fjor en omsetning på 55 millioner kroner. Bedriften er lokalisert på Raufoss og Hamar, og består for tiden av 30 ansatte. Bilde fra Raufoss: Per Harald Sivesind, Sverre Panengstuen, Anita Hager og Åge Skinstad. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Intek hadde i fjor en omsetning på 55 millioner kroner. Bedriften er lokalisert på Raufoss og Hamar, og består for tiden av 30 ansatte. Bilde fra Raufoss: Per Harald Sivesind, Sverre Panengstuen, Anita Hager og Åge Skinstad. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 07.02.16

Innlandet, Månedens bedrift

Hager har nylig debutert som barnebokforfatter, hun er med i NHOs talentprogram Female Future og er i tillegg administrerende direktør i Intek. Hun har mange jern i ilden, og forteller engasjert om bedriften og lidenskapen for teknologi.

- Her jobber det medarbeidere med lidenskap for automasjon. De setter seg ned med pcen etter ungene har lagt seg og fortsetter å programmere egne spill/applikasjoner på fritiden som kommer bedriften til nytte dagen etterpå. Er ikke det fantastisk?

Realiserer drømmer

Intek hadde i fjor en omsetning på 55 millioner kroner. Bedriften er lokalisert på Raufoss og Hamar, og består for tiden av 30 ansatte. Intek er en systemleverandør som leverer teknologi med egenutviklede og standardiserte løsninger for automatisering av produksjon, materialhåndtering og logistikk. Bygging og testing av smarte robotceller, totalautomatiserte produksjonslinjer og automatisert montasje av tunge komponenter er eksempler på leveranser fra Intek.

 -Vår visjon er "hvis du kan drømme det, kan vi løse det". Vi realiserer drømmer for Nammo, Hexagon Ragasco, BAMA, Marine Harvest, Benteler, Raufoss Technology og Rolls Royce for å nevne noen. Disse kundene er spennende. Vi har brukt vår kompetanse og erfaring fra blant annet bil- og forsvarsindustri videre inn i andre bransjer som næringsmiddel, fisk, olje og energi, sier Hager.

Månedens bedrift: Haexagon Ragasco

Påvirker fremtiden

Intek er en del av Rådslaget Norge 6.0 som er et initiativ fra Kongsberg Gruppen. Rådet består av ledere fra 11 bedrifter med blant annet NHO, NTNU og Sintef. Rådet skal diskutere og stake ut kursen for å forme Norge som industrinasjon i tiden fremover. Etablerte strukturer, konkurranseforhold og teknologier er i rask endring og kan endres fundamentalt. Rådslaget mener at regjeringen ikke gjør nok for å få fart på Norges industrieventyr videre. Det handler om effektive prosesser, at Norge må være gode på kunnskap, og gå foran med et godt eksempel, forteller Hager. For å være rustet for fremtiden mener Hager at det er viktig å bruke nedgangstidene i oljebransjen til å investere i langsiktige effektive løsninger.

Regiondorektøren lot seg imponere av teknologien på Intek. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

- Du trenger ikke nødvendigvis å være den smarteste i dag, men hvis du skal ha noen fremtid, så må du evne å omstille deg raskt. En nasjons fremtid blir ikke til, den blir skapt, sier Hager.

-Når det gjelder Innlandet har vi kanskje ligget i skyggen av oljen, men nå er det vår tur. Vi har en blanding av både små og store bedrifter Innlandet, får vi til et godt samarbeid vil dette være et viktig konkurransefortrinn for regionen i fremtiden, avslutter hun.

Månedens bedrift: Satema AS

Bakgrunn for utvelgelsen av Intek

NHOs årskonferanse i januar ble vi presentert for en ny dimensjon i arbeidslivet som består av store teknologiske endringer.

- Intek er valgt ut på bakgrunn av sin evne til å gripe de teknologiske mulighetene som i økende grad vil prege fremtiden. For å imøtekomme fremtidens behov for innovasjon er vi avhengige av bedrifter som Intek. De er en liten gründerbedrift som har utviklet seg til å bli en viktig leverandør innen automasjon og robotisering, sier kommunikasjonsrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen.

For å være rustet for fremtiden er det viktig å bruke nedgangstidene i oljebransjen til å investere i langsiktige effektive løsninger mener Anita Hager. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Se hele studiosendingen fra Årskonferansen