Månedens bedrift: Lillehammer Olympiapark AS

Olympiaparken i Lillehammer kommune driver anleggene som ble bygget for OL i 1994. Administrerende direktør, Hans Rindal, sier visjonen er å være arena for minneverdige opplevelser.

Administrerende direktør i Olympiaparken AS, Hans Rindal er opptatt av å skape minneverdige opplevelser på jobb. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Administrerende direktør i Olympiaparken AS, Hans Rindal er opptatt av å skape minneverdige opplevelser på jobb. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 28.02.16

Innlandet, Månedens bedrift

Olympiaparken er uten eget økonomisk formål, og skal etter vedtektene "på samfunns– og forretningsmessig basis eie, drive, vedlikeholde og utvikle anlegg som er bygget for OL i 1994". I et vanlig år med driftsinntekter på nesten 50 millioner, vil ca. 20 millioner være knyttet til den samfunnsmessige idrettsdriften, mens ca. 30 millioner kommer fra kommersiell virksomhet. Bidraget fra den kommersielle delen reduserer det offentlige tilskuddsbehovet til idretten.

Minneverdige opplevelser

Rindal sier visjonen er å være en arena for minneverdige opplevelser. Dette kaller han også en personalidé, der både ansatte, arrangører og frivillige skal ha minneverdige opplevelser på jobb. Olympiaparken har 32 fast ansatte som hver dag jobber på høygir for å realisere bedriftens visjon. Dette skjer i samspill med et stort antall arrangører som gjennom året har flere hundre som arbeider i anleggene i kortere perioder.

- Her er det positiv energi og artige folk, og det er en enorm entusiasme for å få til gode arrangement. Det er givende å være leder for en så bra gjeng, konstaterer Rindal.

Forutsigbar leder

Selv er Rindal opptatt av å være en forutsigbar leder. Han har et verdisett som han følger, og mener respekt er den viktigste verdien. Dette håper han omgivelsene vil se spor av.

- Jeg mener enhver leder bør ha respekt for organisasjonen og menneskene en leder. Hvis du ikke liker organisasjonen, og ikke behandler de ansatte med respekt, bør du finne deg et annet sted å jobbe. Som leder er du til for organisasjon og ikke omvendt, poengterer han.

Unike på infrastruktur og kapasitet

Rindal forteller om mulighetene fremover, og beskriver Olympiaparken som en "muliggjører." Han begrunner dette med at de har en unik kapasitet og infrastruktur. Olympiaparken har en kapasitet på 1300 arena-arrangementsdøgn i året, og har fire arenaer. Rindal sier den viktigste oppgaven er å tilrettelegge for størst mulig aktivitet.

-Kundene våre er et stort antall arrangører. Birken AS, Lillehammer Skifestival AS og Hekta er blant de største. Idrettslag, foreninger, individuelt trenende, turister og bedrifter med arrangement for ansatte eller kunder utgjør også en betydelig del av markedet. I denne kategorien finner du alle bransjer representert, sier han.

Klare for enda et OL

Bedriften er nå inne i en hektisk periode midt i Ungdoms-OL. Rindal synes det er kjempespennende og tilføyer at de frisker opp hvordan det er å ha full aktivitet i alle arenaer over flere dager.

-Hva med et nytt OL, Hans Rindal?

- Dersom idretten, vertsbyen og staten ønsker det, er vi gjerne med. Hvis du spør du meg personlig, kommer det an på hva slags OL vi snakker om. Arrangørlandene preger til en viss grad de Olympiske lekene, og dersom IOC vil ha et nytt OL med norsk preg, er det ikke noe bedre sted å arrangere OL enn i Innlandet, fastslår Rindal.

Klyngesamarbeid er en suksess

Rindal er opptatt av utvikling av næringsklynger og ser Olympiaparken som en del av en reiselivs-, idretts- og arrangementsklynge som har vokst videre ut av olympisk snø fra 1994. Her er det en blanding av toppidrett, utdanning, hyttebyggere, tradisjonelle reiselivsbedrifter, media, helsemedisin, arenaeiere, idrettslag, transportører og destinasjonsselskaper.

-Komplementære kompetanser er viktig og kunnskapsoppbygging i miljøer som samvirker gir resultater. Samvirke med utdanningsmiljøer som Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og Høyskolen i Lillehammer (HIL), står sentralt, sier han.

Rindal poengterer at en toppidrettsutøver som trener på plast om sommeren er et bidrag til attraksjonen for bussturisten som kommer forbi for å se på bakken. Studenter innen fjernsyn som produserer bilder fra en internasjonal akekonkurranse sammen med tysk TV tidlig i november, er både en praksisrettet utdanning, og en påminnelse for seerne om at vinteren er kommet. Rindal mener dette blir et bidrag til gjennomføring av et toppidrettsarrangement.

-Dette er eksempler som i sum gir minneverdige opplevelser. Vi i Olympiaparken trives i bakgrunnen, eller som det av og til blir – løpende imellom med "koblingsboksen", sier Rindal med et smil.

- Olympiaparken gjør oss stolte i Innlandet

Regiondirektør i NHO Innlandet, Åge Skinstad, mener Olympiaparken har anleggene som gjør oss stolte i Innlandet. Han fremhever at uten Olympiaparken hadde ikke bildene til 80 millioner TV seere gått ut hver desember i forbindelse med World Cup.

- Arrangementene som holdes i Olympiaparkens anlegg skaper uvurderlige ringvirkninger, særlig med verdenscup og Birkebeinerarrangementene. De nærliggende reiselivsbedriftene, overnattingsstedene og handelsbedriftene nyter svært godt av aktiviteten som skapes.

Hovedstad for vinteridrett

Skinstad sier at Olympiaparkens anlegg er svært viktige for hverdagsidretten der både lokale innbyggere i Lillehammer og idrettsmiljøet er aktive brukere.

- I anleggene trener daglig verdensstjerner som Maiken Caspersen Falla, Sjur Røthe, Kenneth Gagnes og Maren Lundby, i tillegg til skigymnaselever og andre unge medlemmer av lokale skiklubber. På grunn av Lillehammer Olympiapark har Lillehammer blitt Norges vinteridrettshovedstad, avslutter Skinstad.