Månedens bedrift: Moelven Industrier

Moelven Industrier er en lokal aktør som har gått fra å produsere kjerrehjul til å bygge verdens høyeste tretårn.

Konsernsjef i Moelven Morten Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlanet Jon Kristiansen og kommunikasjondirektør i Moelven Magne Vikøren. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Konsernsjef i Moelven Morten Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlanet Jon Kristiansen og kommunikasjondirektør i Moelven Magne Vikøren. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 31.05.18

Innlandet

NHO Innlandet kårer hver måned an av sine 2062 medlemsbedrifter til månedens bedrift. I mai er Moelven Industrier AS valgt ut som månedens bedrift.

Tradisjonell bedrift satser innovativt

 Moelven Industrier er en lokal aktør som har gått fra å produsere kjerrehjul til å bygge verdens høyeste tretårn. Utviklingen gar vært enorm, og Moelven har satt spor både i – og utenfor regionen.

- Vi er stolte av å kunne presentere Moelven som månedens bedrift, og fremhever at dette er en fremtidsrettet aktør som leverer topp kvalitet med sine grønne løsninger, sier Jon Kristiansen.

Verdens høyeste trehus! Fotograf: Magne Vikøren.

#205

Finansierer 2033 elevplasser

Moelven har lagt inn resultatene sine i NHOs nye veiviser for samfunnsregnskapet. Visste du at Moelven leverer 1,9 milliarder i nasjonal verdiskapning? Eller at 1,1 milliard kommer fra Innlandet? Med Moelven sitt skatte- og avgiftsbidrag leverer de 2033 elevplasser i grunnskolen, eller 5364 døgnopphold på sykehus eller 250 km asfaltdekke. 

- Dette viser hvordan bedriften bidrar langt utover det å produsere enkelt produkter. Dette viser at de verdiene som bedriftene produserer ikke vokser på trær. I Moelven sitt tilfelle er det den fabrikkansatte i industribedriften som skaper godene i samfunnet. Denne leveransen fra Moelven er svært viktig, og vi synes det er et viktig budskap at det er bedriftene som finansierer velferdsstaten, Kristiansen.

Moelven leverer ikke bare storslåtte konstruksjoner - de leverer også enorme summer tilbake til samfunnet med sitt skatte - og avgiftsbidrag. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Tilpasningsdyktige

Moelven har tilpasset seg markedet, og med langsiktig jobbing har de klart å skape store verdier i regionen. Moelven har per i dag 994 arbeidsplasser i Innlandet, og leverer produkter i verdens klasse til det internasjonale markedet. Moelven Industrier har satt spor både i og utenfor regionen, og er med sin tyngde og posisjon en toneangivende aktør innenfor trenæringen som henter ut lokale verdier på en bærekraftig måte. Ved å bruke digitalisering i tradisjonelle deler av bedriften (her eksemplifisert på sagbruket på Biri) viser Moelven at de er fremtidsrettet og innovative, avslutter Kristiansen.

 

Sagbruket på Biri. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

 

#205

Sjefen på Moelven sitt sagbruk på Biri er stolt av at utviklingen i Moelven. Automatisering preger bedriften som er konkurransedyktige og solide i regionen.

#205