Månedens bedrift: Ø. M. Fjeld AS

Fra enmannsforetak til milliard-selskap: bygget på tradisjoner - rigget for fremtiden.

- I NHO er vi opptatt av yrkesfag, og at flere må velge denne retningen, ettersom bedriftene våre etterspør denne kompetansen. Ø. M. Fjeld tar lærlinger på alvor, og tilrettelegger sosialt og faglig for at læretiden skal bli spennende, sier Linn Alicia Slora Kristiansen.

- I NHO er vi opptatt av yrkesfag, og at flere må velge denne retningen, ettersom bedriftene våre etterspør denne kompetansen. Ø. M. Fjeld tar lærlinger på alvor, og tilrettelegger sosialt og faglig for at læretiden skal bli spennende og interessant, sier Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 29.09.16

Innlandet, Månedens bedrift

Ø.M. Fjeld AS ble etablert som et enmannsforetak av den driftige bygningsingeniøren Øivind Martin Fjeld i 1948. Siden den spede starten på Kongsvinger i etterkrigsårene, har Ø.M. Fjeld utviklet seg til å bli et av Østlandets ledende entreprenørselskaper med rundt 350 ansatte og nærmere 1,5 milliarder kroner i omsetning.

F.v. Jostein Martinsen 2. året lærling i tømrerfaget, Lars Christian Stømner leder personal ressurs, Linn Alicia Slora Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet og Tobias nystartet lærling som tømrer.

#205

Vestlending i førersetet

Selskapets største eier er fremdeles familien Fjeld, men i 2012 ble sivilingeniøren Kjell Bjarte Kvinge (46) fra Masfjorden utenfor Bergen ansatt som historiens første eksterne leder. Kvinge er opptatt av å videreføre de historiske verdiene i konsernet. 

– Eierne har alltid lagt vekt på å være ryddige, pålitelige, solide og samfunnsansvarlige. Selv om den teknologiske utviklingen i bransjen gjør det nødvendig å være moderne, offensive og løsningsorienterte, glemmer vi aldri selskapets historie og særegne identitet, sier Kvinge.

Østlendingen: Fra enmannsforetak til milliarskonsern

Opptatt av verdier

Kvinge mener det i praksis innebærer at Ø. M. Fjeld blant annet tar et stort ansvar for sikkerheten og velferden til de ansatte, samt at de har fokus på å vokse på en kontrollert og sikker måte.

– Vi har ressurser og muskler nok til å sørge for at alt som skjer i vår regi, skal preges av kvalitet, seriøsitet og høy kompetanse. I noen sammenhenger kan vi muligens bli oppfattet som litt trauste, men vi lever fint med et slikt image hvis det betyr at omverdenen ser oss som solide, pålitelige og trygge, sier Kvinge.

 

#120 Fotograf: ricardofoto.no

#205

Bransjens beste program for lærlinger

Ø. M. Fjeld har utviklet et av bransjens beste programmer for lærlinger. Hvert år tar selskapet ansvar for 6-12 lærlinger, og for tiden er rundt 20 kommende fagarbeidere tilknyttet ulike prosjekter i Ø.M. Fjeld-regi:

– De fleste utdanner seg innen betong- og tømrerfaget, men i perioder har vi også lærlinger fra murer- og platearbeiderfaget. Vi ser en rekke åpenbare fordeler med å ta ansvar for å hjelpe unge inn i arbeidslivet. For det første sikrer vi god rekruttering til selskapet og bransjen, dernest legger vi ikke skjul på at de også utgjør en betydelig ressurs for oss. Arbeidsmiljøet påvirkes positivt med ansatte i alle alderstrinn, og vi ser dessuten mange eksempler på at de tar med seg verdifull kompetanse rett fra skolebenken, sier Kvinge. 

Månedens bedrift: Curida AS

Solide i Innlandet

Hovedvirksomheten til Ø.M. Fjeld er entreprenøroppdrag mot byggmarkedet, med både offentlige og private oppdragsgivere. I tillegg utvikler selskapet gjennom Ø.M. Fjeld Utvikling mange større boligprosjekter i egenregi. Oppdragene for offentlig sektor spenner over alt fra skoler og helsebygg til administrasjonsbygg og kultur- og idrettsanlegg.

Selskapets hovedkontor ligger fremdeles i Kongsvinger, men regionkontorene for Romerike og Hamar står for en vesentlig del av omsetningen.

Gardermoen er betydningsfull

Etableringen av Gardermoen har hatt avgjørende betydning for selskapets vekst og etter hvert solide posisjon på Jessheim. Selve flyplassen har også vært svært viktig for Ø.M. Fjeld hvor selskapet har hatt prosjekter helt fra byggingen og frem til i dag. Det sist ferdigstilte prosjektet på flyplassen, er byggingen av de faste passasjerbroene på den nye terminalen.

– Min forgjenger, Tor Øivind Fjeld, var offensiv og forutseende da han for 20 år siden trakk selskapets virksomhet utenfor Kongsvinger-regionen. Dessverre har ikke Kongsvinger opplevd samme vekst som de fleste andre kommunene som ligger med samme avstand til Gardermoen, men takket være de mange prosjektene på Romerike, har vi likevel vokst kraftig. Siden 2008 har vi også vært tilstede i Mjøsregionen, både med eget regionkontor på Hamar og gjennom datterselskapet vårt, Evensen & Evensen, på Lillehammer, sier Kvinge.

Månedens bedrift: Mapei AS

Positive utsikter i Kongsvinger

Kvinge forteller at de nå ser klare tegn på at utviklingen endelig kan være i ferd med å snu for Kongsvinger.

– Blant annet er vi i full gang med å bygge 50 leiligheter i prosjektet Dr Juells Park, og på nabotomten skal vi før jul ferdigstille kjøpesenteret Kongssenteret Vest på oppdrag for Citycon. Nylig vant vi også en anbudskonkurranse om å få bygge kommunens nye ungdomsskole til en kostnadsramme på 260 millioner. Det er med andre ord travle, men svært positive dager for selskapet vårt om dagen.

Endring er avgjørende

Ø.M. Fjeld startet altså med en ung ingeniør som behøvde inntekter for å ta vare på familien sin i de trange årene etter andre verdenskrig. I 2016 ventes en omsetning på nærmere seg 1,5 milliarder, men selskapet har på ingen måte planer om å bremse utviklingen her. Tvert imot. Selskapet skal fortsette å vokse, og faktisk vurderes vekst som det viktigste svaret på fremtidens utfordringer.

«Å være som man er» er ifølge Kvinge den største trusselen for ethvert selskap: 

– Vi setter oss ambisiøse mål om ytterligere vekst, og vurderer hele tiden nye muligheter i de mest interessante vekstområdene i randsonen av Oslo. Det skal selvsagt være lov å glede seg over resultatene man oppnår, men man må hele tiden være i bevegelse og utvikle seg. Ellers risikerer man både å bli hentet inn og akterutseilt av omverdenen, avslutter Kvinge.

Månedens bedrift: Peer-Gynt

NHO vektlegger lærlinger

NHO Innlandet har valgt ut Ø. M. Fjeld på bakgrunn av en offensiv satsning med positive resultater for regionen og grunnet det positive engasjementet med lærlinger. Kommunikasjonsrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen har følgende og si om utvelgelsen.

– Ø. M. Fjeld arrangerer lærlingesamlinger, bestående av sosialt og faglig innhold. De følger lærlingene tett og jobber kontinuerlig for at lærlingene skal få et godt utbytte av læretiden. I NHO er vi opptatt av yrkesfag, og at flere må velge denne retningen som vi ser bedriftene har behov for i fremtiden. Ø. M. Fjeld er en spennende bedrift som satser tungt lokalt samtidig som de utvider utenfor Innlandet og ser potensialet for gjensidig vekst.

Kongsvinger entreprenøren Ø. M. Fjeld satser på lærlinger. Bedriften har mange lærlinger og arrangerer jevnlig lærlingesamlinger for å øke sosialt og faglig utbytte. Bilde fra lærlingsamling våren 2014.

#205

Månedens bedrift: Bergo Hotel

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669