Månedens bedrift: Peer Gynt AS

Peer Gynt AS springer ut fra Henrik Ibsen sin reise gjennom Gudbrandsdalen i 1862. I sommer, over 150 år senere, hadde historien om Peer Gynt ny publikums rekord med nesten 30 000 gjester. - Formidabelt, sier daglig leder Marit Lien.

Peer Gynt AS er månedens bedrift i NHO Innlandet. Her med daglig leder, Marit Lien og kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet, Linn Alicia Slora Kristiansen.

Peer Gynt AS er månedens bedrift i NHO Innlandet. Her med daglig leder, Marit Lien og kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet, Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 16.09.16

Innlandet, Månedens bedrift

Selskapets Peer Gynt AS sitt formål er å levere kunstneriske produksjoner, opplevelser og aktiviteter med høy kvalitet, inspirert av tema fra dramaet Peer Gynt, med naturen som ramme og medspiller. Selskapet skal arbeide for å forvalte, videreutvikle og innovere med store kunstneriske produksjoner i Gudbrandsdalen, arnestedet til Henrik Ibsens Peer Gynt. Selskapet skal utvikle Peer Gynt både i fysisk miljø og på digitale flater, samt gjøre Peer Gynt tilgjengelig for et større publikum, både nasjonalt og internasjonalt.

- Arrangementene ved Gålåvatnet skal fremstå som de beste norske og internasjonale kunstfrembringelser, basert på dramaet Peer Gynt primært innen scenekunst, men også musikk og andre kunstarter, forklarer Lien.

Stemning ved årets Peer Gynt. Foto: Åge Skinstad.

#205

Månedens bedrift: Peer Gynt AS

Store ringvirkninger

PwC har gjort beregninger om ringvirkninger fra Peer-Gynt stemnet. Med nesten 30 000 gjester under årets Peer-Gynt stemne tilfører det om lag 100 millioner kroner i ringvirkninger til det øvrige næringslivet i Gudbrandsdalen.

- Vi er veldig stolte av å ha snudd nedgang til ny vekst. Det er en svært positiv utvikling for oss, og det er gledelig at ringvirkningene er såpass store. Vi har en omsetning om lag 21 millioner kroner, med 6,6 årsverk og hele 350 frivillige. Det er et stort apparat som sørger for suksessen. 

Månedens bedrift: Curida AS

Trives som leder

Lien beskriver bedriftskulturen innad som effektiv, utviklingsorientert, modig og med takhøyde. Hun sier det er en inspirerende arbeidsplass der alle trekker i samme retning.

- Jeg trives veldig godt i Peer Gynt. Vi har en flat struktur og de ansatte preger i stor grad utviklingen av selskapet. Gjennom sterke meningsutvekslinger finner vi de beste valgene for fremtiden. Jeg får muligheten til å tenke langsiktig, forme strategien og får i tillegg delta i daglig drift.

Publikumsutviklingen i Peer Gynt er positiv. Marit Lien med sine ansatte og frivillige har vært med på å bidra til dette.

#205

Månedens utvalgte i NHO Innlandet

NHO Innlandet har 2064 medlemsbedrifter, og presenterer Peer-Gynt som den utvalgte "månedens bedrift" for august. Kommunikasjonsrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen har følgende uttalelse:

- Opplevelser ligger til grunn for reisevirksomhet, og kulturarrangementer er opplevelser i begrepets forstand. Peer Gynt-stemnet er et svært populært arrangement som knytter natur- og kulturopplevelser sammen. Det er viktig å fremheve samarbeidet mellom Peer-Gynt og øvrige aktører i næringslivet, her har de lyktes på alle måter. Tallene som beskriver ringvirkningene viser at dette har en enorm synergieffekt. 

Månedens bedrift: Bergo Hotel

Merkevare i Gudbrandsdalen

Peer-Gynt har blitt mer enn et årlig arrangement. Over lang tid har organisasjonen bygget opp Peer-Gynt stemnet til å bli en kjent merkevare som setter Gudbrandsdalen på kartet. Dette bidrar til å tiltrekke turister og skaper et positivt omdømme for regionen som hele næringslivet får glede av, sier Kristiansen.

Månedens bedrift: Natre vinduer AS