Månedens bedrift: Sulland Gruppen AS

Gründeren Arvid Sulland kjøpte bilforretningen Rimes Auto på Gjøvik i 1986. Fra å selge ca. 300 biler i året har Sulland utviklet bedriften til et innovativt konsern med en formidabel vekst. Hva er nøkkelen til suksessen?

Arvid Sulland og Åge Skinstad hos Sulland på Gjøvik. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Arvid Sulland og Åge Skinstad hos Sulland på Gjøvik. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 04.10.15

Innlandet, Månedens bedrift

Arvid Sulland kommer fra Kapp i Østre Toten. Han er konsernsjef for Sulland Gruppen AS som i dag består av 22 bilforhandlerbedrifter med hovedtyngde på Innlandet, i tillegg til etableringer av bilforhandlere i Akershus, Midt-Norge og Nord-Norge. Gruppen er eier eller deleier i noen andre selskaper, og eier blant annet omlag 80.000 m2 eiendom.

- På den tiden jeg tok over bilforhandleren Rimes Auto hadde jeg et sterkt ønske om å skape noe som var mitt eget. Det fikk jeg mulighet til da jeg kjøpte opp bedriften, sier Sulland.

I løpet av få uker hadde Mazda-forhandleren i Gjøvik skiftet eier, og dette ble starten på utviklingen av Sulland Gruppen AS som i dag omsetter for om lag 3,2 milliarder kroner.

Kjell Ove Smestad er ettermarkedsselger for BMW og trives godt i jobben. Her avbildet hos Sulland på Gjøvik. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Månedens bedrift: Swix Sport AS

Bedriftskultur og verdier

Sulland Gruppen har til sammen 650 ansatte. Et av hovedmålene til Sulland Gruppen er at de skal ha bilbransjens mest fornøyde medarbeidere. Gjennom aktiv oppfølging av medarbeiderundersøkelser og gode ansatte betingelser er målet å skape trivsel og godt arbeidsmiljø. Sulland mener bedriftskulturen og menneskene i selskapet er avgjørende for gode resultater, og derfor har Sulland Gruppen utviklet fire verdier som skal gjenspeile den kulturen de ønsker at de ansatte er med på å fremme i selskapet.

- Vi skal være offensive, redelige, kunnskapsrike og engasjerte. Jeg har tro på at vi etterlever verdiene og synliggjør dette for kundene og markedet. Når alt fungerer ser vi at vi får et lavere sykefravær og økt trivsel, sier Sulland.

Sulland verdsetter arbeidsmoral og lojalitet og trekker frem sin egen mor på 91 år som fortsatt jobber to dager i uka med renhold hos Sulland på Gjøvik. Hun har til og med fanget interessen hos NRK med en reportasje i beste sendetid. Hun er til inspirasjon, mener Sulland.

Gerd 90 har livstidskontrakt som renholder

Bjørnar Nyberget er servicetekniker hos Sulland AS avdeling Hamar. Han har jobbet i bedriften i 15 år og trvies i et bra arbeidsmiljø der han mener at alt er på stell. - Vi blir sett og hørt, og det er enkelt å ha dialog med både kollegaer og overordnene, sier Nyberget. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Suksess og hardt arbeid

Sulland har gjennom årene fått tilbud om mange potensielle muligheter som han likevel har sagt nei til. Han mener det handler om å bestemme seg for de rette tingene, legge gode planer og selvsagt gjennomføre dem. Han trekker frem nøye prioriteringer og viktigheten av å jobbe grundig med forberedelser og ha gode systemer for å fange opp muligheter og utfordringer.  

- Det jeg prioriterer er å utvikle selskapene og holde fokus. Noe av det viktigste er å legge en god plan og følge planen uten å la seg rive med av omgivelsene.

Sulland ser stadig etter nye muligheter. Her skal han utvide tomteområdet der Toyota skal få en egen avdeling. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Månedens bedrift: Martin M. Bakken

Tilstedeværelse er avgjørende

Konsernsjefen oppleves nettopp som verdiene i selskapet. Han fremstår som offensiv, redelig, kunnskapsrik og engasjert. Han forteller om hvordan det er å være konsernsjef og presiserer at det å være tilstedeværende er et viktig prinsipp som opptar mye av tiden hans som leder.

- Det å bygge robuste bedriftskulturer handler om å være tilstede og lytte. Deretter er det smart å sondere terrenget og agere på de riktige tingene. Jeg bruker mye tid på å reise rundt til alle forhandlerne våre i landet der jeg treffer mange medarbeidere. Jeg har en mangfoldig jobb og trives med å skape en bevissthet om at resultater skapes der alle drar i samme retning.

Fra en av Sulland Gruppens mange bilforretninger. Sulland avdeling Gjøvik. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Moderne innlending

Regiondorektør i NHO Innlandet, Åge Skinstad, sier følgende om begrunnelsen for valg av Sulland Gruppen AS som månedens bedrift.

- Arvid Sulland er en gründer fra Innlandet som begynte for seg selv og har bygget seg opp fra å kjøpe en liten bedrift som gradvis han gradvis har utvidet. Sulland Gruppen har etterhvert tatt store markedsandeler og turt å se utenfor Innlandets grenser samtidig som de har beoldt hovedsetet og styringen av konsernet på Innlandet. På den måten er han en "moderne Innlending" som jeg også mener det vil være smart å være i fremtiden. Markedet er akkurat så stort som du skaper det selv.

Sulland Gruppen AS har både bilforretninger, verksteder, bilskadesenter og eiendom. Her fra Sulland avdeling Hamar der flere serviceteknikere arbeider. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Månedens bedrift: Hexagon Ragasco

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669