Månedens bedrift: TOPRO Kompetanse AS

- Dette har endret livet mitt! Gjennom Ringer i Vannet fikk Saimontas (26) fra Lituauen fast jobb. Saimontas er takknemlig for at han fikk muligheten, og sier at dette har endret livet hans.

Stolte: Daglig leder i TOPRO Kompetanse AS Thomas Frydenlund og markedskoordrinator i bedriften, Gunn Kristin Saugstad (i midten), mottok prisen for månedens NHO bedrift fra Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet. Fotograf: medlem.

Stolte: Daglig leder i TOPRO Kompetanse AS Thomas Frydenlund og markedskoordrinator i bedriften, Gunn Kristin Saugstad (i midten), mottok prisen for månedens NHO bedrift fra Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet. Fotograf: medlem.

Publisert 27.02.18

Innlandet

TOPRO Kompetanse leverer i all hovedsak ulike arbeid og inkluderingstjenester for NAV i Region Gjøvik. TOPRO Kompetanse sitt formål er å bistå mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake til jobb.

Oppland Arbeiderblad: Topro Kompetanse AS er månedens bedrift

Suksesshistorie fra Litauen

Saimontas er født i Litauen i 1991 og kom til Norge i 2011. Han ble søkt inn på bakgrunn av manglende norskkunnskap.

- Saimontas møtte opp første kursdagen hos TOPRO Kompetanse med arbeidsklær og var umiddelbart klar til å gå ut i jobb. Det ble viktig å raskt finne en jobb hvor han kunne prøve ut sine ferdigheter og utvikle språket. Vi ønsket å finne en jobb der han kunne være i aktivitet, sier markedskoordinator i TOPRO Kompetanse, Gunn Kristin Saugstad.

Helt rå på å hjelpe unge ut i jobb

Roser lokalbedriften Hunton

Gjennom Ringer i Vannet har TOPRO Kompetanse i lengre tid hatt et godt samarbeid med den lokale Gjøvik-bedriften, Hunton. Hunton har tatt imot flere Ringer i Vannet kandidater tidligere, og er dyktige på inkludering.

- Da vi ringte for å spørre om Saimontas kunne få en praksisplass hos Hunton, var svaret ja. Etter kort tid viste det seg at han var en utmerket ressurs i Hunton. Resultatet ble etterhvert fast ansettelse. Saimontas kom tilbake til oss i TOPRO Kompetanse for å takke for at vi hadde vært med på å bidra til en positiv endring i livet hans. Det gir inntrykk, sier Saugstad.

Vellykket ansettelse: Markedskoordinator i Topro Kompetanse Gunn Kristin Saugstad, administarerende direktør i Hunton Tore Bergsveen og Saimontas. Fotograf: medlem.

#205

Avhengig av samarbeid

Frydenlund fremhever viktigheten av godt samarbeid med NAV og den enkelte bedrift.

- NAV i vår region er fremoverlent, og ønsker å satse på de som står utenfor arbeidslivet, spesielt fremmedspråklige og ungdommer. I tillegg er vi heldige som har et lokalt næringsliv som ønsker å ta i bruk alle de ubrukte ressursene vi har i regionen, og som tør å satse. Det er dette som sammen gjør at vi kan bistå med å få jobbmatch mellom arbeidssøker og arbeidsgiver. Vår jobb er å følge opp og sikre at rekrutteringen blir bra for alle parter, sier Frydenlund.

Ja! Til et inkludrende arbeidsliv

Ringer i Vannet metodikken er genial!

TOPRO Kompetanse er en Ringer i Vannet bedrift, og satser sammen med NHO fellesskapet på og nå delmål 2 i IA-avtalen i samarbeid med øvrige parter i arbeidslivet. I 2017 har TOPRO Kompetanse formidlet 36 personer til Ringer i Vannet bedrifter. 

- Ringer i Vannet metodikken er genial. Den åpner dører til bedrifter innenfra, noe som gjør det mulig å rekruttere mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet tilbake til jobb. Dette bidrar til en trygg og sikker rekruttering. Regionsansvarlig her på Innlandet er en god støtte, og gir oss det påfyllet vi trenger både med kompetansepåfyll, nettverk, kurs, temasamlinger og annet, sier Saugstad.

Rekruttering: Ringer i Vannet

Teamet er "hel ved"

Thomas Frydenlund er daglig leder i TOPRO Kompetanse. Han forteller at bedriften i 2017 hadde en omsetning på i overkant av 38 millioner kroner. TOPRO Kompetanse har hovedkontor på Gjøvik, og disponerer lokaler i Hov og på Dokka. Da vi spør hva som kjennetegner TOPRO Kompetanse sier han at teamet er "hel ved."

- Jeg ønsker å rette en stor takk til alle våre 36 ansatte som gjør at vi får til det gode arbeidet sammen. Her har vi en super gjeng som er "hel ved" på alle måter. Vår visjon er at vi skaper stolthet og muligheter, og det skal alle de ansatte ha en stor takk for at de bidrar til, sier Frydenlund.

Daglig leder i Topro Kompetanse AS, Thomas Frydenlund, fremhever sine ansatte og betegner teamet som "hel ved." Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Målrettet arbeid

NHO Innlandet har over 2000 medlemsbedrifter i Innlandet, og har kåret månedens bedrift siden september 2014. Kåringen har til hensikt å synliggjøre bredden i næringslivet i Innlandet, der spredning i geografi, bransje og størrelse er vesentlig. I tillegg synliggjøres bedrifter som har vært med på å bidra med positive virkninger i regionen. TOPRO Kompetanse er den 40. kåringen i rekken.

- Vi er stolte av å fremheve TOPRO Kompetanse som månedens bedrift. TOPRO Kompetanse har lenge jobbet målrettet og aktivt med Ringer i Vannet, og kan vise til gode resultater.

Vi betrakter arbeid som den beste formen for inkludering, men for å lykkes er det viktig at man tar utgangspunkt i bedriftenes behov for kompetanse. Her er TOPRO Kompetanse, med sine samarbeidspartnere, svært dyktige, og vi synes det er velfortjent at denne bedriften fremheves, sier kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

Kristin Skogen Lund ønsker at flere tar i bruk suksessmetoden