Månedens bedrift: Eidsiva

Eidsiva er et innovativt konsern med en drivkraft som kommer hele Innlandet til gode. Eidsiva forvalter Innlandets gull, nemlig fornybar energi vannkraft, bioenergi og snart vind til glede for innbyggerne i regionen. -Dette er et stort og viktig ansvar for Eidsiva, sier Marit Torgersen, direktør konsernstab.

Publisert 01.12.14

Innlandet, Månedens bedrift

Eidsiva er et regionalt energiselskap med over 1000 ansatte fordelt på 40 oppmøtesteder i Hedmark og Oppland. Det er et solid industrikonsern med syv virksomheter organisert i egne aksjeselskaper. Selskapet er eid av 26 kommuner og fylkeskommunene Hedmark og Oppland. - Eidsiva bidrar til utvikling i Innlandet, og vi forvalter mange arbeidsplasser som også er knyttet til bosetting. Dette er faktorer som handler om fellesskapet i regionen, sier Torgersen.

Forvalter Innlandets gull
Eidsivas virksomhet er basert på fornybar energi. Fra nyttår har Eidsiva ansvaret for drift og vedlikehold av 46 kraftverk i Hedmark og Oppland. 20 av kraftverkene er heleide og 24 deleide. Eidsiva forsyner innbyggerne i 19 kommuner med strøm og har et strømnett som er like langt som halve jordkloden rundt ekvator. Konsernet står foran mange investeringer og prosjekter både innen vannkraft, nettvirksomheten og vindkraft de neste årene.
- Vi forvalter det vi betegner som "Innlandets gull," det vil si vannkraft og fjernvarme. I tillegg utvikler vi vindkraft, sier Torgersen. - Utnyttelse av disse ressursene er svært viktige for det globale miljøet, men også for lokalmiljøet, fortsetter hun. Eidsiva har blant annet åtte fjernvarmeanlegg i Innlandet. - Ved bioenergisentralen på Gjøvik benytter vi for eksempel returtrevirke fra hus til å produsere fjernvarme, opplyser hun. I Hamar blir restavfall til fjernvarme, damp og elektrisitet i Trehørningen Energisentral og på Lillehammer produseres fjernvarme fra skogsavfall – det vil si flis fra greiner og topper. Eidsiva er ikke bare en energiaktør, men også en samfunnsfaktor i Innlandet. - Utbyttet fra Eidsiva går tilbake til innbyggerne i regionen, siden vi er eid av kommuner og fylkeskommuner. Eidsiva jobber for en regional utvikling innen blant annet jernbane og utdanning for å skape vekst og bolyst i Innlandet, sier Torgersen.

Verdsetter kompetanse og mangfold
Eidsiva og Innlandets utvikling henger sammen, derfor er kompetanse i fokus.
- Det er viktig å være klar over alle ressursene som finnes i regionen. Vi har mange dyktige mennesker som vi vil ha med på laget for å utvikle seg sammen med oss, sier Torgersen.
- Vi er blant annet med i den regionale Trainee ordningen, Trainee Innlandet, der vi satser på unge nyutdannede kandidater med høye ambisjoner, fortsetter hun. - For at vi skal være konkurransedyktige er vi avhengig av å ansette de beste. Vår rekrutteringspolicy er at vi skal ansette den best kvalifiserte kandidaten uavhengig av etnisitet og kulturell bakgrunn, kjønn eller funksjonsevne. Vi verdsetter mangfold og jeg er overbevist om at det gjør oss bedre, sier Torgersen.

Global Future – et viktig bidrag fra NHO
Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i næringslivet. - Globaliseringen øker behovet for ny kunnskap og kulturforståelse, sier Torgersen. - Dette er viktige bidrag for vekst og langsiktig verdiskaping i Innlandet, fortsetter hun. - Jeg har tidligere vært mentor i Global Future og jeg er veldig imponert over alle de dyktige kandidatene som er med i programmet. Vi har engasjert oss i Global Future og det er nyttig for oss at NHO har et slikt tilbud, avslutter Torgersen.