Månedens bedrift: HKP

Hedmark Kunnskapspark AS (HKP) er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark.

Publisert 30.01.15

Innlandet, Månedens bedrift

HKP har hovedkontor i Biohus på Hamar i tillegg til en avdeling på Kongsvinger. Organisasjonen har 13 årsverk. - Vi skal være et kraftsenter for innovasjon, nyetablering og verdiskapende samspill i Hedmark. Medarbeiderne våre jobber aktivt med nettverksbygging og rådgivning til vekstbedrifter, sier Arnesen. – Arena Heidner er et eksempel på en klynge som har vist sterk vekst de siste årene og som HKP er sekretariat for. Det er også gledelig å se at vårt arbeid med K+, etablerertjenesten i Kongsvinger, har ført til at kommunen i 2014 er Hedmarks beste gründerkommune, opplyser han.

Fra idé til forretning
HKP erfarer at selv unike idéer må gjennomarbeides godt før de kan omsettes til forretning. - Prosessen med å realisere nye idéer kaller vi inkubasjon. I to år bistår vi gründeremed oppfølging fra det praktiske med å etablere en bedrift, sikring av rettigheter, utvikling av forretningsmodell og hjelp til finansiering, sier Arnesen. -Hensikten med inkubasjon er å tilrettelegge for en positiv verdiutvikling av nye vekstbedrifter i oppstartsfasen hvor mange investorer opplever for høy risiko til å investere. -Gjennom inkubasjonen blir bedriftene en del av et fellesskap med andre entreprenører som sikrer erfaringsutveksling i et sosialt miljø. Vi er genuint opptatt av å bidra til nyskapning og vekst i regionen, derfor legger vi ned mye arbeid i å tilrettelegge for dette, sier Arnesen.

Innlandets lakseeventyr
HKP og bionæringen i Hamarregionen har tatt initiativet til et innovasjonssenter i Hamar som har fått navnet BIOSMIA. Senteret drives av HKP. - Bærekraftig landbruksbasert bioøkonomi i Norge er avhengig av utvikling av nye produkter og tjenester for det internasjonale markedet. Formålet med et senter for markedsdrevet bioinnovasjon er å løse utfordringen og bidra til etablering av nye arbeidsplasser og vekst innen bioøkonomi, sier Arnesen. Et av prosjektene er blant annet et prosjekt for oppdrett av røye. Dette er en næring som vil kunne bli en stor vekstnæring i Norge. -Hedmark har gode naturgitte forutsetninger for å kunne ta del i denne veksten og bli innlandets laksenæring, hevder Arnesen.

NHO -en strategisk samarbeidspartner
HKP har vært medlem av NHO-familien de tre siste årene. –NHO arbeider for arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet. –Bedriftene våre lykkes når NHO lykkes, derfor er det viktig at NHO jobber med å sikre gode rammebetingelser for næringslivet. -NHO er også en pådriver for den regionale Trainee ordningen, Trainee Innlandet. Vi har en Trainee hos oss nå, og vi er veldig fornøyd med å kunne få inn ny kompetanse som bidrar positivt hos oss. Vi håper også at Traineen kan ta med seg kunnskap og erfaring fra oss videre i yrkeslivet, samt være en positiv budbringer for vår region avslutter Arnesen.