Månedens bedrift: Providor AS

Providor AS er en bedrift med et betydelig samfunnsansvar. En viktig del av arbeidet er å  bidra til at mennesker ser muligheter.

Provior samarbeider med NHO med Ringer i Vannet. En vellykket ansettelse hos Globus med kandidaten Stian Tømmerholen

Stian Tømmerholen (midten) ble fast ansatt i Globus som et resultat av Ringer i Vannet samarbeidet mellom Globus og Providor.

Publisert 06.03.15

Innlandet, Månedens bedrift

Ringer i Vannet – en viktig rekrutteringsstrategi

Ringer i Vannet er NHO sin rekrutteringsstrategi for å bidra til at de som har falt ut av arbeidslivet kommer tilbake i arbeid. Providor er en av 11 tiltaksbedrifter i Innlandet som fungerer som bindeledd mellom kandidater og NHO bedrifter med rekrutteringsbehov. Tiltaksbedriftene, som arbeider på henvisning fra NAV, har i dette arbeidet et fokus rettet mot NHO bedriftenes kompetansebehov.

Nettverkssamling for Ringer i Vannet

Sigrid Grude Amb, attføringsleder ved Providor, sier at de ansatte bruker mye tid på å kartlegge den enkelte bedrift og deres behov. Providor har god kjennskap til aktuelle kandidater gjennom kartlegging og utprøving i arbeidspraksis.

- Vi er gode til å finne kandidater som har de kvalifikasjonene bedriften ønsker, samtidig som vi ser at kandidaten vil passe inn i miljøet. Dette er en viktig nøkkel for vellykkede ansettelser.

Målrettet arbeid sikret ansettelse

Globus AS i Brumunddal er en bedrift som har undertegnet Ringer i Vannet avtale med Providor. Anita Johansen arbeider som Key Account Manager i Providor der hun følger opp sin portefølje av bedrifter og kandidater som hun matcher med hverandre.

Stian har grepet sjansen med stor iver

Et eksempel på en vellykket ansettelse er mellom Stian Tømmerholen og bedriften Globus. Etter grundig arbeid med matching mellom kandidat og bedrift ble Tømmerholen sendt på hospitering i Globus. Det viste seg at Stian fungerte godt i jobben, og fikk derfor tilbud om fast ansettelse etter endt hospitering.

- Jeg er veldig fornøyd med innsatsen til både Stian og Globus. Sammen med oss og NAV har vi gitt Stian en mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Johansen.

Hedret for bærekraftig rekruttering

Kompetanse i fokus

Providor er et solid kompetansemiljø med en bred portefølje av tjenester. Bedriften leverer primært tjenester til NAV, men samarbeider også med næringslivet om opplæring og sykefraværsarbeid. Providor har blant annet et samarbeidsprosjekt med ASKO innenfor basiskompetanse i arbeidslivet der de tilbyr dataopplæring i Excel og øvrige kurs.

- Endringer i arbeidslivet gjør at stadig flere bedrifter etterspør denne type kompetanse, opplyser daglig leder Erik Glorud ved Providor. - I tillegg har vi startet opp med to dager datakurs i Office programmene. Fordelen er at kurset avholdes lokalt i mindre grupper med tett oppfølging.

Nylig sertifiserte Providor tre veiledere som skal jobbe med kurset "Frog Online Identity." Frog er et kurstilbud innen selvledelse og egenutvikling. Formålet er å bygge selvtillit og selvfølelse for ungdom og unge voksne.

– Målet er å bistå unge som ikke er i skole eller jobb til å finne veien tilbake. Vi skal hjelpe dem å finne sine egne ressurser slik at de blir ledere i eget liv, sier Glorud.

Månedens bedrift

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669