Mangel på beredskap i høysesongene

Flere reiselivsdestinasjoner i Innlandet opplever utfordringer med manglende beredskap i høysesongene.

#205

Sykkelfest på Knettsetra. Serveringsstedet Knettsetra har måttet ansette flere personer som følge av større pågang også i sommerhalvåret. Fotograf: Hans Martin Nysæter

Publisert 23.07.17

Innlandet

«Alt øker i Tryslil» skrev redaktøren for PolitiForum i en artikkel i juni. Turisttilstrømmingen øker, antall overnattinger øker og straffesakene øker, men det gjør ikke politibemanningen. Den har vært den samme i 18 år.

Flere reiselivsdestinasjoner i Innlandet opplever utfordringer med manglende beredskap i høysesongene. Grunnen er at politibemanning kun er tilpasset antall innbyggere, uavhengig av antallet tilreisende.

Stort press i Trysil

Knettsetra er et av Trysils mange populære serveringssteder. Her jobber daglig leder Bjarte Wigdel hardt for å gi sine gjester en god opplevelse. Han er bekymret over at politi-besetningen ikke vokser i takt med antall turister. 

- Det er klart vi er bekymret. Serveringsomsetningen har økt over 300% de siste 10 årene, og det blir stadig flere restauranter og gjester. 

Wigdel synes det er viktig at politiet har ressurser til å jobbe preventivt ute blant gjester på kveld og helger, slik at bygda kan opprettholde et trygt og familievennlig uteliv. 

Viktig med godt samarbeid mellom politi og næringsliv

- Lensmannskontoret gjør så godt de kan, mener Wigdel som påpeker at samarbeidet mellom politiet og utelivet i Trysil er godt. 

- Det er et godt samarbeid i Trysil mellom politi, kommune og serveringstedene. Vi har jevnlige møter og vi har felles koordineringsmøter i forkant av høytider som jul og påske. Dette gjør at vi heldigvis har lite bråk og problemer på serveringsstedene.

Samarbeid mellom lensmannskontorene

Fungerende leder for Hedmark i Innlandet politidistrikt, Martin Welhaven erkjenner utfordringene ved Trysil lensmannskontor. Til PolitiForum forteller han at politidistriktet avhjelper dette med å sette opp patruljer fra mer enn bare Trysil lensmannskontor.