Mattetrening og konkurranser

Mapei AS samler ungdom til mattetrening og konkurranser. 30 elever fra 10 ungdomsskoler i Kongsvinger-regionen deltok på årets "Matteknekkern."

Publisert 05.03.15

Innlandet

Det er ellevte gang Mapei AS arrangerer denne finale-konkurransen.
I forkant av finalen har skolene arrangert klassekonkurranser for alle elever på 10.trinn.
Vinnerlaget premieres med hver sin IPad.
I år var det Tråstad ungdomsskole som vant.

NHO Innlandet gratulerer med flott innsats av både elever og lærere ved skolene !

« I tillegg ønsker vi å berømmer Mapei AS for deres engasjement som Lektor2-bedrift og for deres positive og aktive holdning som samarbeidspartner med skolene i hele regionen,» sier Ingunn
Hermansen, rådgiver i NHO Innlandet.

Bedriften ønsker å bidra til at flere unge får øynene opp for realfag

Produktivitetskommisjonen, som la frem sin utredning i forrige uke, mener dårlige mattekunnskaper er til hinder for utviklingen av norsk økonomi. Kommisjonen peker på at kvalitetssvikten starter i grunnskolen. Rekruttering til realfaglige studier er langt svakere i Norge enn for gjennomsnittet av OECD-landene.-      

Dette ønsker vi å bidra til å gjøre noe med, sier adm. dir i Mapei AS Trond Hagerud.

Vi ønsker også å vise og fortelle elevene at regionen har interessante jobbmuligheter for de som velger realfag.    

Manglende realfagsinteresse bekymrer
Mange bekymrer seg i næringslivet. Svak realfagskompetanse kan gjøre det vanskelig for Norge å anvende forskning og teknologi fra utlandet. En økonomi som ikke får tatt ut denne læringseffekten, går ifølge produktivitetskommisjonen glipp av mye verdiskaping.

Mapei AS og Nord-Odal ungdomsskole setter fokus på matematikk i skolen, og gjør tiltak for å gjøre matematikk morsomt gjennom å arrangere en årlig konkurranse i faget.

«Vi håper at Matteknekker’n kan gjøre matematikkfaget mer interessant for elevene, og syns det er viktig å videreføre tiltak som stimulerer enda flere til å velge realfag i fremtiden», uttaler Leder for Mapeiskolen Jannicke Stenberg Mykkestue.

Konkurransen
For ellevte år på rad inviteres det til vennskapelig konkurranse mellom alle 10 ungdomsskolene i Kongsvinger-regionen: Nord-Odal, Sør-Odal, Holt, Tråstad, Roverud, Austmarka, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler.

Deltagende skoler skal stille med et lag bestående av 3 elever (både gutter og jenter) fra 10. klasse.

iPad til vinnerne
Hver elev på vinnerlaget vil få en iPad. Elevene på andre- og tredjeplass premieres med gavekort på henholdsvis kr. 1.500 og kr. 500.  Alle deltakere og skoler vil motta diplom.