Lean-pilot er vellykket

Målet med nettverksprosjektet er å øke forståelsen for Lean metodikken og oppnå raske forbedringer i egen virksomhet.

Tor Giæver f.v. og Gunnar Hansen demonstrerer en av prosessene ved Lean Lab.

Publisert 02.02.15

Innlandet

Innholdet tilpasses deltakernes behov

Tor Giæver er administrerende direktør i Lean Lab Norge AS og markedsdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing. Han forteller at de sammen har utviklet et nettverksprosjekt med fokus på Lean (kontinuerlig forbedring). Kurset er en pilot som gjennomføres for fem bedrifter i Hedmark og Oppland der innholdet er tilpasset til deltagerbedriftenes behov. Han sier at målet med kurset er å øke forståelsen for Lean og oppnå raske forbedringer i egen virksomhet.

Han forteller at de har utviklet et nettverksprosjekt, en pilot, som gjennomføres for seks bedrifter i Hedmark og Oppland der innholdet er tilpasset til deltagerbedriftenes behov. Han sier at målet med grunnkurset er å øke forståelsen for Lean og oppnå raske forbedringer i egen virksomhet. Giæver ønsker at Lean arbeidet skal komme godt i gang i bedriften slik at de kan videreføre Lean arbeidet på egenhånd.

Norges smarteste bedrift jobber etter Lean prinsipper

Lean egner seg i alle bedrifter

Giæver mener at Lean er like godt egnet både for offentlig tjenesteyting som industri, ettersom Leanmetodikken er lik uansett bransje eller næring.

- Vi benytter Norges eneste fullskala Lean produksjonssimulator hos Lean Lab for å demonstrere hvor virkningsfullt Leanmetodikken er. Vi trener på samarbeid med bred medvirkning for å fjerne aktiviteter i en prosess som ikke skaper verdi for kunden, sier Giæver.

Lean arbeidet er viktig for selskapets mulighet for videre utvikling

Gode tilbakemeldinger

Seks medlemsbedrifter i Totalgruppen skal gjennomføre en pakke på fire moduler av grunnopplæring innen Lean og kontinuerlig medarbeiderdrevet forbedringsarbeid. Programmet varer i fire måneder. Så langt har Lean-piloten fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. En av deltakerbedriftene sier at ledergruppa i bedriften anser Lean-pilot prosjektet som en strategisk viktig satsning for selskapets mulighet for videre utvikling. Lean kurset fullføres i løpet av våren, og både NHO, LO og HF er godt fornøyd med gjennomføringen.

Mer om prosjektet

Medarbeiderdrevet innovasjon i form av modulbasert Lean-opplæring er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i Hedmark og Oppland støttet av NHO Innlandet, LO Oppland, LO Hedmark og Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF). Lean Lab og SINTEF Raufoss Manufacturing leverer kursinnholdet.

HF er etablert av NHO og LO og skal ivareta og følge opp og ivareta deler av Hovedavtalen mellom organisasjonene. HF vedtok å bevilge inntil 600 000 kroner til utviklingsprosjekt i NHO Innlandet for å heve kompetanse i regionens små og mellomstore bedrifter. Alle som mottar støtte fra HF stiller resultater og erfaringer fra prosjektet til disposisjon for andre, og derfor er det lagt opp til at prosjektene skal bidra til bred erfaringsutveksling.

For å kunne delta i fremtidige lignende prosjekter må bedriften være NHO medlem og ha tariffavtale.

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669
Ingunn Hermansen

Rådgiver

NHO Innlandet

ingunn.hermansen@nho.no
Mobil
41608080