Med NHO som pådriver

Gjennom innovasjon har Moelven Limtre utviklet tremateriale til bruk i store spenn i byggeprosjekter. NHO har helt siden starten vært pådriver i denne prosessen.

Adm.dir. Åge Holmestad i Moelven. Foto:Ringsaker Blad

Publisert 12.06.15

Innlandet

Dette er historien om en krevende kunde og en medlemsbedrift i NHO som tok en utfordring, Moelven Limtre. Stikkord er bruk av tre i stedet for andre materialer, som f.eks. stål, betong mm. Takket være innovasjonen i regi av Moelven Limtre i sin tid, er Vikingskipet ved Hamar gjort mulig, likeledes limtrespennet i flyplassen på Gardermoen, og et høyhus i Bergen. Teknikken åpnet også muligheten for å bygge kjøresterke trebroer med lange spenn.

Adm. dir. Åge Holmestad i Moelven Limtre forteller: - Da Norge fikk OL i 1994, syntes vi at byggverk i tre måtte være representert. Vi utviklet den såkalte limtreknuten som gjorde det mulig med spenn langt ut over hva som til da var mulig. OL-arrangørene tok sjansen på noe nytt, og vi fikk kontrakt på å bygge Vikingskipet med den nye limtreteknikken.

NHO Innlandet var aktivt med i OL-forberedelsene

NHO Innlandet var aktivt med i OL-forberedelsene og stimulerte bedriftene til nytenkning og utvikling av nye løsninger. Senere ble NHOs OL–prosjekt til «Leverandørutvikling Gardermoen» med Per Harbø og Harald Thoresen som primus motorer. De bidro til at Moelven Limtre også kapret kontrakten for levering av det lange takspennet i terminalen på Gardermoen.

Senioringeniør Trond Arne Stensby i Statens vegvesen ser mulighetene for å ta i bruk tre ved bygging av bruer: - Limtreknuten er helt avgjørende for bruk av tre i lange bruspenn. Uten den teknikken ville det rett og slett ikke være mulig å bygge kjøresterke bruer av tre, sier han.

Blant kommende prosjekter er ny Mjøsbru. Der kan tre være aktuelt.

I dag leder Per Harbø Nasjonalt program for leverandørutvikling som NHO, KS og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) står bak. Programmets hovedformål er å legge til rette for innovative anskaffelser gjennom dialog med markedet og bruk av funksjonskrav i bestillingen. Også her er Harald Thoresen blant dem som er med.