Mindre alkoholbyråkrati

- For de seriøse aktørene er det snakk om et rent forenklingstiltak, og vi vil understreke at lovendringen på ingen måte vil medføre en liberalisering av alkoholloven, sier regiondirektør Åge Skinstad.

- Fra årsskiftet kan påtroppende kommunepolitikere forenkle hverdagen for serveringsbransjen. Kronikk av regiondirektør Åge Skinstad.

- Fra årsskiftet kan påtroppende kommunepolitikere forenkle hverdagen for serveringsbransjen. Kronikk av regiondirektør Åge Skinstad.

Publisert 26.09.15

Innlandet

Fra årsskiftet kan kommunepolitikere i Hedmark og Oppland forenkle hverdagen for serveringsbransjen.

I dag er det cirka 800 bedrifter med skjenkebevilling i Hedmark og Oppland. Etter høstens kommunevalg må samtlige bevillingshavere søke sine kommunestyrer om ny skjenkebevilling. Det gjelder selv om en bedrift har drevet plettfritt de siste fire årene. Fra 1. januar 2016 blir det opp til kommunene selv om de vil kreve slike søknader, eller om bevillingene kan løpe videre til neste kommunevalg uten ny søknad.

NHO Innlandet vil oppfordre de påtroppende kommunestyrene til å benytte seg av denne forenklingsmuligheten. Det vil nemlig spare både bedrifter og det offentlige for betydelige summer.

En bedriftseier bruker anslagsvis 12 timer på hver søknad om bevilling, ifølge en kartlegging Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte i 2007. Det gir en samlet kostnad på to millioner kroner for bevillingshaverne i Oppland og omlag 1,6 millioner kroner for bevillingshaverne i Hedmark. I tillegg kommer de kommunale utgiftene knyttet til søknadsbehandling, som ligger et sted mellom 6000 og 10.000 kroner per søknad.

Med den nye ordningen kan kommuner bestemme at det må søkes om fornyelse for enkelte grupper av skjenkebevillinger, mens andre kan løpe videre uten søknad. Kommunen kan for eksempel bestemme at det må søkes på nytt for virksomheter som ligger i et særlig utelivsområde eller i nærheten av aktiviteter for ungdom. Kommunenes adgang til utstrakt kontroll og til å inndra bevillinger skal bestå som i dag.

NHO Innlandet vil understreke at lovendringen på ingen måte vil medføre en liberalisering av alkoholloven. For de seriøse aktørene i serveringsbransjen er det snakk om et rent forenklingstiltak som vil frigjøre arbeidskapasitet både hos bedrift og kommune. Derfor vil vi poengtere at for bedrifter som ikke har fulgt alkohollovens bestemmelser, vil det være vesentlig med en tett oppfølging for å hindre uregelmessigheter. I slike tilfeller mener vi det er rimelig av kommunene å kreve ny søknad om skjenkebevilling. 

NHO Innlandet mener at hvis man først har fått skjenkebevilling og opptrer som en seriøs aktør som herunder ikke bryter alkohollovens bestemmelser, er det lite hensiktsmessig å søke på nytt hvert fjerde år.