Modernisering av arbeidsmiljøloven

NHO har vært en pådriver for å få til justeringer i regelverket og Kristin Skogen Lund mener det her er endringer som er bra for hele arbeidslivet.

Publisert 11.06.14

Innlandet

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har presentert flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, for partene i arbeidslivet. To av de viktigste endringene er:

  • Lettere adgang til midlertidige ansettelser
  • Mer fleksible arbeidstidsregler

På flere av punktene er det flere alternative forslag til endringer, der Regjeringen ikke ennå har falt ned på en endelig løsning.

- Dette er et forsiktig forsøk på oppmykning av arbeidsmiljøloven. Det er endringer som er bra for hele arbeidslivet, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

- Nå får vi en arbeidsmiljølov som er mer moderne og tilpasset dagens arbeidsliv med økt fleksibilitet for alle parter.

NHO har vært pådrivere for å få til justeringer i regelverket:

- Vi har vært utålmodige og ventet på leveranser fra Regjeringen på dette feltet. At den nå oppfyller mange av regjeringserklæringens løfter, er veldig bra.

Forslagene skal nå på høring, der også NHO vil gi sine innspill.