Nå blir reiselivet i Innlandet bærekraftig!

Det er ikke lenger bare en plikt - bærekraft er et økende krav fra kundene. Derfor drar Visit Lillehammer lasset for å gjøre Lillehammer & Gudbrandsdalen til en bærekraftig destinasjon.

Prosjektleder Kristin Prøven og reiselivssjef Ove Gjesdal er klar for å løfte reiselivet til et nytt nivå.

Prosjektleder Kristin Prøven og reiselivssjef Ove Gjesdal er klar for å løfte reiselivet til et nytt nivå. Fotograf: Ingvild Bergersen

Publisert 26.03.17

Innlandet

En bærekraftig destinasjon ivaretar destinasjonens verdier, arv og fremtid. Ifølge innovasjon Norge er det ikke bare en plikt, men et økende krav fra kunder: «De første reisemålene som kan dokumentere og levere bærekraftige tiltak og opplevelser, vil ha et konkurransefortrinn i kampen om å vinne bevisste turister», beskriver Innovasjon Norge på sine hjemmesider.

– Og de siste vil miste konkurranseevnen, kommenterer Kristin Prøven fra Visit Lillehammer. Hun er prosjektleder for prosjektet som skal gjøre destinasjonen bærekraftig.

Støtte fra innovasjon Norge

Ved hjelp av midler fra Innovasjon Norge har Visit Lillehammer i samarbeid med regionens kommuner (Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron) gjennomført et forprosjekt som definerer dagens status, og hva som gjenstår før destinasjonen kan få Innovasjons Norges merke for en bærekraftig destinasjon. Åtte destinasjoner i Norge har hittil fått merket, Kristin mener Lillehammer er klar for å bli en av de neste.  

Flere kriterier må oppfylles

Hva kreves det for å oppnå sertifiseringen som en bærekraftig destinasjon?

Visit Lillehammer, sammen med kommunene og næringsliv, må vise til en positiv bærekraftig utvikling gjennom tiltakene som skal iverksettes i hovedprosjektet.

Det er et omfattende arbeid, som ikke er gjort over natten. Merket gis til de destinasjonene som kan dokumentere at det er satt i gang nødvendige tiltak innen tre innsatsområder.

Disse tre innsatsområdene er:

1)     Bevare natur, kultur og miljø

2)     Styrke sosiale verdier

3)     Styrke økonomisk levedyktighet

Kristin jobber for at både bedrifter og offentlige instanser gjør sin del av jobben: - På kommunalt og fylkeskommunalt nivå handler det om infrastruktur, arealplanlegging og transportløsninger. På bedriftsnivå handler det blant annet om opplæring av ansatte og å motivere bedriftene til å bli miljøsertifisert.

Store gevinster for lokale bedrifter, hvis alle er med og gjør sin del av jobben

- Hvis vår region skal være attraktiv for tilreisende må servicearbeiderne ha kunnskap om hva regionen har å by på, forklarer Kristin. Hun mener det er viktig at gjestene får de nære historiene, hvor ansatte kan representere områdets kulturarv. Lokalmat mener hun er et eksempel: – Bruk lokal mat, fortell litt om historien rundt maten og fortell gjestene hvor de skal dra for å besøke gården hvor maten blir laget. På den måten kan vi gi gjestene en unik reise.

 

Bruk av lokal mat gir gode ringvirkner for lokalt næringsliv og gir i tillegg gjestene en unik opplevelse, mener Kristin Prøven. Fotograf: Ian Brodie

Bruk av lokal mat gir gode ringvirkner for lokalt næringsliv og gir i tillegg gjestene en unik opplevelse, mener Kristin Prøven. Fotograf: Ian Brodie

Kristin poengterer også at kunnskap om hva området har å by på gjør at vi kan holde gjestene lengre i regionen: - Anbefal dem å ta en avstikker og bo i et elgtårn, eller besøke Nord-Europas største jettegryter. Hvis personellet i hotellresepsjonen kan opplyse sine gjester om unike opplevelser innen regionen, kan vi sikre at vi blir mer enn bare en mellomstasjon for turister som er på vei til Lofoten eller Vestlandet.

Bærekraftig for lokalsamfunnet

- Byene våre er små og har begrenset kapasitet. Reiselivsnæringen er viktig for oss, men samtidig er det viktig at næringen og turistene tar hensyn til menneskene som bor her.

Lofoten og Tromsø er eksempler på byer som har kjent på enkelte utfordringer med et reiseliv i kraftig vekst. – Det er viktig å ha en plan klar når markedsinnsatsen slår inn og turistene kommer.

Visit Sjusjøens evne til å mobilisere lokale aktører viser resultater

Bærekraftig for natur og miljø

For å oppnå merket som bærekraftig reisemål kreves det også at destinasjonen kan ivareta natur og miljø: - Igjen handler mye av dette om å gi turistene riktig informasjon, slik at de forstår hvordan de kan gå frem for å skåne naturen og miljøet.

Flere av Visit Lillehammers medlemsbedrifter er allerede miljøsertifiserte. Deres opplevelse er at sertifiseringsprosessen har hatt en positiv effekt på både arbeidsmiljøet og driftsresultatet. – Det krever innsats fra bedriftene, men vi har flere eksempler på at det har ledet til store besparelser, forklarer Kristin. Redusert sykefravær, bedre arbeidsrutiner, bedre holdninger og flere søkere til ledige stillinger er også noen av fordelene en miljøsertifisering kan gi.

- Ofte ser vi at sertifisering er en fin måte å komme i gang på, fordi bedriftene kommer inn i et system hvor de blir fulgt opp. Hun oppfordrer alle relevante reiselivsbedrifter til å jobbe mot en sertifisering og understreker at Visit Lillehammer kommer til å fremme disse på sine hjemmesider

Hvis turistene får informasjon om hvordan man opptrer forsvarlig i naturen, har det en positiv effekt på naturens, samfunnets og miljøets bærekraft. Fotograf: Geir Olsen

#205

På jobb for et grønt reiseliv

Visit Lillehammer håper at bedriftene på sikt kan bruke miljøvennlighet og bærekraft som grunnlag for sine forretningsmodeller. Derfor gleder Kristin seg til å hente inspirasjon på NHO Reiselivs årskonferanse som holdes på Lillehammer i mai.

- Konferansen setter «grønt reiseliv» i fokus. Jeg tror det kan skape mye inspirasjon og være grunnlag til grønne ideer som setter Innlandet og Norge for øvrig på kartet, avslutter hun.

Les mer om NHO Reiselivs årskonferanse her

Kontakt oss

Ingvild Bergersen

Trainee

NHO Innlandet

ingvild.bergersen@nho.no
Mobil
92895757