- Storsykehuset bør bli Innlandets neste tre-prosjekt

Mannen bak Mjøsbru i tre mener den nye Mjøsbrua blir et bevis på at "alt" kan bygges i tre. Nå oppfordrer han aktører på Innlandet til å jobbe for at et storsykehus blir Innlandets neste tre-eventyr.

#205

Harald Thoresen har vært en viktig forkjemper for Mjøsbru i tre. Han har kjempet i mange år for å sikre trekonstruksjoner i bygg og mener nytt storsykehus i tre bør være neste prosjekt. Fotograf portrett: Moment studio

Publisert 28.05.17

Innlandet

"Impossible is nothing"

Harald Thoresen er ikke helt enig når Åge Skinstad sammenligner han med Muhammad Ali, men det er i hvert fall et faktum at Thoresen har vært en pådriver for flere «umulige» prosjekter i vår region. Han har vært en fremsnakker av treindustrien, han har vært en pådriver for trekonstruksjoner på Oslo Lufthavn Gardermoen og sist men ikke minst har han vært viktig i arbeidet for firefelts Mjøsbru i tre.  

Etter 28 år som ansatt i NHO Innlandet takker han for seg. Men han brenner fortsatt for Innlandets utvikling og har i løpet av sine år bidratt til flere viktige gjennomslag for vår region– NHO Innlandet må begynne å ta æren for litt av den jobben som er gjort, mener han.  

«Er det mulig å bygge en ny fire-felts Mjøsbru i tre»?  

Det var spørsmålet Thoresen, Statens Vegvesen og Innovasjon Norge ville teste, når planarbeidet for en firefelts Mjøsbru skulle igangsettes. Mange mente nok at verdens desidert lengste og største trebru var et litt for ambisiøst prosjekt, som umulig kunne konkurrere med kvalitet og pris for en konvensjonell bruløsning. 

Best i verden på trebruer?  

Hvorfor trebru over Mjøsa, tenker kanskje mange? For Thoresen er det mer naturlig å spørre om det motsatte: - Hvorfor skal man ikke bygge en trebru? De er miljøvennlige, de reflekterer kjerneindustrien i vår region og de har et særegent estetisk uttrykk

Statens Vegvesen i region Øst har også lenge hatt fokus på bygging i tre. I over 25 år har de vært en pådriver for tre som byggemateriale i bruer og veginfrastruktur.

Vi har sett et økende antall trebruer de siste årene. Her er fagverk til Norsenga bru lagt opp i Moelvens fabrikk. Foto: Fra Vegvesentets rapport "Ny firefelts Mjøsbru i tre"

Fagverk i tre i fabrikk

OL på Lillehammer – starten på et treeventyr 

OL’94 var ikke målet, men middelet.

- Alt vi har jobbet med har vært basert på langsiktig tankegang. Vi har jobbet for å nå de delmålene som har vært nødvendige for oppnåelse av de store, langsiktige gjennomslagene.  

OL på Lillehammer var ikke noe unntak. 

- OL’94 var ikke målet men middelet, sier Thoresen og forklarer: - OL i seg selv hadde naturligvis en kjempebetydning for vår region, men for oss var det også virkemiddelet på vei mot noe større. Et av målene var å få landets nye hovedflyplass lokalisert nord for Oslo.  

Det startet med tretak i Vikingskipet...

OL på Lillehammer var en akselerator for utvikling av ny treteknologi og spesielt bruk av limtre. Håkonshall på Lillehammer, Vikingskipet og OL-amfiet på Hamar ble bevis på at store bygg i tre var både mulig og konkurransedyktig.  

Det var Moelven limtre som utviklet limtreteknologien som ble brukt i Ol-hallene. 

Les hele saken her

- Da Norge fikk OL i 1994, syntes vi at byggverk i tre måtte være representert. Vi utviklet den såkalte limtreknuten som gjorde det mulig med spenn langt ut over hva som til da var mulig, sa Moelven Limtres Adm.dir. Åge Holmestad til NHO i 2015. Foto: Ringsaker Blad 

#205

Så kom trekonstruksjonene til Gardermoen...

 - Med OL-hallene på Hamar og Lillehammer som ikoniske beviser på suksessfull bruk av limtre, var det lettere å fremsnakke verdien av å bruke trekonstruksjoner på nye Oslo Lufthavn, forklarer Thoresen 

Inspirert av OL-hallene, ble takbuer, eksteriør- og interiørelementer i tre en viktig del av lufthavnens arkitektur, og Moelven Limtre kapret en av kontraktene for levering denne gangen også. 

Trebuene i taket på Oslo Lufthavn Gardermoen er levert av Moelven Limtre. Foto: Fra Moelvens hjemmesider

#205

Deretter kom trekonstruksjoner langs veien...

Men leken stoppet ikke da flyplassen på Gardermoen var klar i 1998. 

- Med ny hovedflyplass på Gardermoen ble det etter hvert også nødvendig å utvide E6, forklarer Thoresen.  

- Og dette var starten på Innlandets neste treeventyr  

- Absolutt. Det var også en del av OL-utviklingen at Statens Vegvesen bygde gang- og sykkebrua på Furnes, den første moderne trebrua slik vi kjenner de i dag. 

En trebru som slår alle odds 

Sist, men ikke minst er det viktig å fremheve de som deltok på workshopen på Honne i 2010

Nå har vi 250 moderne trebruer i Norge, men ingen har noensinne prøvd å bygge en trebru på lengde med Mjøsbrua. Brua som kan bli verdens lengste trebru er et resultat av et langsiktig arbeid, hvor OL'94 og trekonstruksjoner på Gardermoen har vært viktig.  

For å se nærmere på mulighetene med Mjøsbru i tre, inviterte Thoresen og hans samarbeidspartnere høyt kvalifisertfagfolk til en «workshop» på Honne i 2010. Temaet var«kan ny firefelts Mjøsbru bygges i tre» 

I godt selskap ble det på dugnad og ved frivillig innsats ble det lagt konsulentarbeid for mer enn 500.000 kroner inn i forprosjektet. 

- Når vi avsluttet satt vi igjen med tre mulige konsepter for en bruløsning. Resultatet er at en «ferdig prosjektert» trebru, som er konkurransedyktig på pris og kvalitet nå er fremlagt for Nye Veier.  

Veien videre 

Byggingen av den nye Mjøsbru er nå Nye Veiers ansvar, men Thoresen er ganske overbevist om at trebruen kan bli en realitet: - Vi har konstruert en bru som også gir et kjempebidrag i miljøregnskapet, og den vil kunne bli en verdenskjent arkitektonisk attraksjon. 

Betraktningen rundt dette er ikke minst forankret i at Harald Thoresen var leder for Vegforum Innlandet i 7 år. 

En tydelig oppfordring til storsykehuset 

«Impossible is not a fact, it’s an opinion» - Muhammad Ali.  

For Thoresen er NHO-karrieren ved veis ende. Han ønsker fortsatt å være aktiv og synlig i enkelte arenaer, men synes allikevel det er viktig å avslutte med en tydelig oppfordring til sine etterfølgere i NHO.

Min oppfordring til etterfølgerne i NHO Innlandet må være at de må fortsette det gode arbeidet og holde fast ved de strategiene som er påbegyntTeknologien fra trebruene er på mange måter den samme som nå brukes for å bygge høyhus i tre. Neste utfordring og milepæl bør derfor være at storsykehuset blir bygget i tre.

«Impossible is not a fact, it’s an opinion» - Muhammad Ali.  

Bilde fra 2014, i forbindelse med tidenes veistasning i Innlandet. Harald Thoresen blir hedret for sin innsats av daværende leder i NHO Innlandet, Christl Kvam. Fotograf: Erik Johnsen

#205

 

Kontakt oss

Ingvild Bergersen

Trainee

NHO Innlandet

ingvild.bergersen@nho.no
Mobil
92895757