Næringslivet skriker etter fagskoleutdannede

- Skal flere velge å utdanne seg ved fagskoler må de fremstå som like attraktivt som universiteter og høyskoler, sier Åge Skinstad.

#205

#120 Fotograf: Moment Studio

Publisert 31.08.16

Innlandet

NHO mener at ambisjonsnivået til Regjeringen om å utvikle fagskoleutdanningene som en høyere yrkesfaglig utdanning er altfor lavt, og ikke møter kunnskapsministerens lovnader om en styrkning av fagskolene. 

- Hvis Stortinget mener alvor når de sier at fagskolene skal styrkes, må det sterkere virkemidler til enn det som er lagt frem så langt. Flere av våre medlemsbedrifter mener at fagskoleutdannende besitter svært høy kompetanse, og at kombinasjonen av teori og praksis er essensielt for å holde seg oppdatert med utviklingen i industrien.

- Derfor er det viktig for oss å synliggjøre behovet for en offensiv fagskolesatsning, fastslår Skinstad. 

NHO Innlandet gikk denne uken ut i media med Nammo og Fagskolen Innlandet. - Vi skal gå i spissen for å utvikle fagskolemiljøet, sier rektor Kari Nordskogen.

#205

Vil doble antall studenter

Næringslivets behov

NHOs kompetansebarometer viser at det er et stort behov blant bedriftene i Innlandet for folk både med yrkesfag og fagskoleutdanning. En solid fagskoleutdanningssektor er en forutsetning for et vellykket yrkesfagløft, fordi fagskolene utgjør en viktig utdannings- og karrierevei for denne yrkesgruppen.

- Om lag halvparten av bedriftene på Innlandet (ref. Kompetansebarometeret) oppgir at de vil ha behov for å rekruttere fagskoleutdannede de neste fem årene. Drøye 60 prosent sier at de har behov for arbeidskraft med yrkesfag som grunnlag.

60 prosent av bedriftene i Innlandet trenger fagarbeidere

Fagskolene straffes

Fagskolenes fremste oppgave er å tilby oppdaterte studier som møter gjeldende kompetansebehov i arbeids- og næringslivet. Dette betyr jevnlig utvikling av nye studier og fortløpende oppdatering av eksisterende studier.

- I dag straffes de offentlige fagskolene økonomisk når de tilbyr flere studieplasser som et svar på etterspørselen etter denne type utdanning. Sånn kan det ikke være. Det bør innføres en pott med utviklingsmidler for fagskolene, og vi må få på plass en bedre offentlig finansieringsmodell for fagskoleutdanningene, sier Skinstad.

Vil doble antallet

For å kunne svare på fremtidens kompetansebehov bør antallet som velger fagskoleutdanning dobles.

-Skal man få til det må det blant annet være en rett til å gå fra fagskole til universitet/høyskole, og omvendt. I dag er det opp til de enkelte institusjonene om de vil godkjenne fag tatt ved fagskoler.

- I tillegg må fagskolene få større mulighet til å opprette de studiene som arbeidslivet etterspør. Da må det følger med penger og raskere godkjenningsprosesser, sier Skinstad. 

Vil knuse mytene rundt jenter og realfag

NHO mener det er spesielt viktig: 

  1. At det lages et finansieringssystem som gjør det mulig for fagskolene å svare på arbeidslivets kompetansebehov
  2. At forvaltningsansvaret og finansiering overføres fra fylkeskommunen til staten: Det er derfor uholdbart at eierskapet til fagskolene foreslås fortsatt ligge på det fylkeskommunale/regionale nivået.
  3. At det lages et bedre system for overganger mellom fagskoler, høyskoler og universiteter.