Nasjonalt nettverksprosjekt for campingnæringen

Prosjektet har tidligere vært omtalt og leder for "Innlandsnettverket", Mette Lunde Sveen ved Sveastranda Camping i Redalen, kan fortelle om et meget vellykket 1. år i hovedprosjektet.

Fra v.:Anne Anmarkrud Lier, Norsk Turistutvikling AS, Mette Lunde Sveen, leder av bedriftsnettverk Innlandet, Sussan Kroken, Norsk Turistutvikling AS

Publisert 17.09.14

Innlandet

Prosjektet er omtalt flere ganger tidligere på våre hjemmesider. Hovedprosjektet har nå startet på det andre året, og den regionale nettverksgruppa med 12 bedrifter fra Hedmark og Oppland hadde sitt 5. møte den 10. september. Camping er inne i en meget positiv markedstrend, og prosjektet har som mål å sette næringen bedre i stand til å nyttiggjøre seg den økte etterspørselen.

Leder for "Innlandsnettverket", Mette Lunde Sveen ved Sveastranda Camping i Redalen, forteller om et meget vellykket 1. år i hovedprosjektet, der forkus har vært på å skaffe seg bedre markeds- og gjestekunnskap. Allerede nå kan det fastslås at de deltakende bedriftene har fått et vesentlig bedret faktagrunnlag for egen produktutvikling og markedsføring. Den enkelte bedrifts arbeid med innhenting av systematisert gjesteinformasjon fortsetter. Et annet forhold Lunde Sveen fremhever som svært gledelig og nyttig, er den enorme medieoppmerksomheten prosjektet, og dermed campingnæringen har fått så langt i 2014.

I det prosjektåret som nå er startet opp, vil det bli lagt mer vekt på styrket kompetanse innen salg og markedsføring og bedring av det offentliges forståelse av næringens betydning og behov for utviklingsfremmede rammebetingelser. Nettverksgruppas bedrifter skal gjennomføre Innovasjon Norges kurs "Hvordan bli bedre på nett" i løpet av november. Den 22.oktober skal det i prosjektets regi arrangeres en landsdekkende konferanse, der rammebetingelsene vil stå i fokus. Politikere fra alle nivåer i forvaltningen fra hele landet inviteres sammen med næringens utøvere.

Lunde Sveen vil også understreke betydningen av den løpende erfaringsutveksling og kunnskapsbygging som skjer i nettverket; gjennom møter og dialog på face-book. Hun vil også berømme Innovasjon Norge for sin medvirkning i prosjektet - både faglig og økonomisk.